Pfeifer // Pölkky: Toimitusjohtaja Michael Pfeiferin haastattelu

Pfeifer // Pölkky: Toimitusjohtaja Michael Pfeiferin haastattelu

”Pölkky Oy on yhtenäinen ja vakaa yritys, jolla on osaava henkilökunta. Lisäksi Pölkyllä on ainutlaatuinen sijainti metsäisessä Pohjois-Suomessa sekä arvokas markkina-asema. Siksi Pölkky sopii täydellisesti strategiaamme, joka mahdollistaa synergisen kasvun. Olemme erittäin tyytyväisiä tämän hankinnan tuomiin mahdollisuuksiin.”
Michael Pfeifer, Pfeifer Groupin toimitusjohtaja

Michael Pfeifer, Pfeifer Holding GmbH toimitusjohtaja

 

Mitkä ovat pääasialliset syyt Pölkky Oy:n hankintaan?

Pääasialliset syyt, miksi hankimme suomalaisen puuteollisuustoimija Pölkky Oy:n, ovat

  • raaka-aineen laatu ja saatavuus
  • laskettavissa oleva puun hinta
  • hyvin saavutettavat synergiaedut.

Olemme allekirjoittaneet sopimuksen suomalaisen puunjalostusyhtiö Pölkky Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta. Kauppa vahvistaa asemaamme yhtenä Euroopan johtavista puuteollisuuden yrityksistä ja varustaa meitä globaaliin kilpailuun.

Mitkä ovat Pfeiferin näkymät?

Pohjois-Suomen suurimpana yksityisenä puunjalostusyrityksenä Pölkky työllistää 420 henkilöä ja saavutti äskettäin 200 miljoonan euron vuosiliikevaihdon. Yrityskaupan myötä henkilöstömäärämme kasvaa noin 2 600:een neljässä maassa. Arvioitu liikevaihto nousee 1,4 miljardiin euroon vuonna 2023. Tällä kaupalla pyrimme strategisesti yhtenäiseen kehitykseen Skandinavian suuntaan.

Keski-Euroopan puuteollisuus on viimeisen viiden-kuuden vuoden aikana hyödyntänyt pohjoisen alueen kasvua. Yrityskauppa kaikkinensa suuntautui raaka-aineiden turvaamiseen. Itävaltalaiset yritykset vastaavat nyt 15 prosentista Suomen kokonaishakkuista.

Miksi päädyttiin valitsemaan Pölkky Oy?

Pölkyn markkinat ovat vakaat. Tuloksia on syntynyt jatkuvasti, ja ne ovat olleet paljon vakaampia kuin meillä Keski-Euroopassa: eivät kovin korkeita, mutta eivät koskaan kovin alhaisiakaan. Pölkky on yhtenäinen yritys, jossa perhe rakensi jo varhain liikkeenjohdon. Tähän haluamme nyt keskittyä. Jokainen hankinta tarjoaa monia hyötyjä. Nyt mukaan tulee uusia työntekijöitä, joiden kanssa jatkamme tällä polulla.

Pölkyllä on neljä (4) sahaa. Tämä tarkoittaa, että meillä on Pfeifer Holding GmbH:ssa yhdeksän (9) sahaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on kolme (3) miljoonaa kuutiota sahatavaraa.

Modernisointiohjelmassa luotamme uusiin Hewsaw/Veisto-linjoihin. Tämä on oikea laitteisto alueella saatavilla olevalle puulle.

Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin puunjalostusyritys. Sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat Kuusamossa (yhtiön pääkonttori), Taivalkoskella, Kajaanissa ja Kitkalla. Lisäksi yhtiöllä on Oulussa jatkojalostuslaitos. Hakkuumäärä on 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu sahatavaraa, höylättyä puutavaraa, kestopuuta, liimapuuta ja sivutuotteita, kuten hake ja sahanpuru. Yli 70 prosentin vientiasteella ja toimituksilla 35 maahan Pölkky on merkittävä toimija maailmanlaajuisilla sahamarkkinoilla.

Haluamme myös sopeutua Suomen olosuhteisiin yhdistymisen aikana. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sivutuotteiden jalostamista.

Onko Suomen toimipaikoille jo tulevaisuudensuunnitelmia?

Jo ennen yrityskauppaa aloitettu kolmevuotinen 100 miljoonan euron investointisuunnitelma jatkuu ennallaan. Tämän toteuduttua meillä on lopulta kaksi (2) täysin uudistettua sahaa. Ensimmäinen peruskorjaus alkaa keväällä 2023.

Pölkyllä tukinsahaus on jo erittäin tehokasta. Lisäksi siellä on huippuraaka-ainetta: Pölkky käyttää tuotannossaan 80 % mäntyä ja 20 % kuusta. Toisin kuin Keski-Euroopassa, Pohjois-Suomessa ei tarvitse huolehtia raaka-aineiden saatavuudesta. Lisäksi hinta on hyvin ennustettavissa.

Mitkä ovat paikalliset mahdollisuudet Suomessa?

Olemme Keski-Euroopassa viime vuosikymmeninä menestyneet niin hyvin, sillä olemme syvästi sitoutuneet viimeistelyyn. Tietysti tämä potentiaali näkyy nyt Suomen toimipaikoissa ja haluaisimme edistää muutoksia myös siellä.

Haluamme säilyttää paikallisen tiimin puuttumatta operatiivisesti asioihin. On hyvin todennäköistä, että yhtiön hallitusta täydennetään Pfeiferin edustajalla ja että Keski-Euroopan ja Suomen tiimit sulautuvat yhteen. Vaikka ostammekin noin 80 000 mpohjoismaista tavaraa, sillä oli kaupassa mieluummin toissijainen rooli.

Lue lisää