Harjoittelu – urapolun ensiaskeleet

Harjoittelu – urapolun ensiaskeleet

Minun nimeni on Arttu Ronkainen ja olen Itä-Suomen yliopiston kolmannen vuoden kauppatieteiden opiskelija pääaineenani laskentatoimi ja yritysjuridiikka. Ensimmäinen oman alan harjoitteluni on täällä Pölkky Oy:llä assistenttiharjoittelijana, mikä soveltuu sivuaineeseeni markkinointiin ja johtamiseen.

Haasteiden ja vastuun kautta kehittyminen

Harjoitteluni on sisältänyt monipuolisia tehtäviä, joissa vastuuni ovat kasvaneet kesän edetessä. Aloitin tekemällä yksinkertaisia selvityksiä sähköpostin avulla, minkä jälkeen vastuuni ovat laajentuneet esimerkiksi sponsorointikohteiden valokuvaamisella sekä verkkoartikkeleiden kirjoittamisella ja suunnittelulla yhteistyökumppanin harjoittelijan kanssa. Monen erilaisen asian käsittely yhtä aikaa on ollut haastavaa, minkä vuoksi työ on vaatinut tarkkaa aikatauluttamista ja järjestelmällisyyttä. itsenäinen työskentely ja monipuoliset työtehtävät ovat sisältäneet paljon vastuuta, mutta minulle on annettu loistava tukiverkosto, jonka kautta olen aina saanut apua.

Toimistolla on hyvä olla. Vietän suurimmat osat päivistäni työpisteelläni, jonka läheisyydessä on monen eri osaston työntekijöitä. Me autamme toisiamme tilaisuuden tullen ja jäämme mielellämme keskustelemaan arkisista asioista. Vaikka olen kesäharjoittelija, olen kokenut olevani osa toimiston tiimiä. Keskustelen ja juon kahvia kaikkien kanssa välittämättä heidän asemastaan yrityksessä. Terveellinen toimistokulttuuri on suurimpia syitä, miksi nautin työstäni niin paljon. Minun ei tarvitse vältellä ketään tai pelätä kysymysten esittämistä. Työkavereita on aina mukava nähdä, myös toimiston ulkopuolella.

Harjoittelulla eteenpäin

Kauppatieteiden opinnot yliopistossa ovat hyvin teoriapainotteisia. Niiden kautta olen saavuttanut hyvän ymmärryksen monista eri aihealueista, mutta minulla ja monilla koulukavereillani on huolettanut työelämään siirtyminen. Vaikka olemme lukeneet kirjat läpi ja käyneet tunnollisesti luennoilla, teorian soveltaminen käytännössä ei ole ollut yksinkertaista tai helppoa. Harjoittelun kautta olen saanut työelämälle tärkeitä kokemuksia, jotka edistävät tulevaa uraani. Teorian lisäksi osaan nyt soveltaa osaamistani työpaikan käytännön tarpeiden mukaan. Harjoittelu on myös loistava tapa verkostoutua, jolloin harjoittelupaikasta voi tulla vakituinen opintojen jälkeen.

Harjoittelu on antanut minulle paremmat valmiudet tulevia opintojani varten. Olen syventänyt yliopistosta saamaani teoreettista osaamista harjoittelun käytännön kokemuksien avulla, minkä ansiosta hahmotan jatkossa asiat selkeämmin ja osaan harkita niitä uusista näkökulmista. Harjoittelun aikana olen työskennellyt sellaisten asioiden kanssa, jotka ovat vasta tulossa opinnoissani. Työn kautta olen saanut näihin aiheisiin valmiin käytännön ymmärryksen, jota pääsen syventämään teorialla yliopistossa. Olen myös saanut alani ammattilaisilta neuvoa ja opastusta jatko-opintoihini ja tulevaan uraani liittyen. Näitä arvokkaita kokemuksia on lähes mahdotonta saada ilman työharjoittelua.

Me Pölkyllä tarjoamme harjoittelupaikkoja ammattioppilaitos- ja korkeakouluopiskelijoille, mutta kesätöihin meille pääsee jo alkuun reippaalla asenteella ja halulla oppia uutta. Kesätyö voi olla alku pidempään urapolkuun ja moni nykyinen pölkkyläinen on aloittanut uransa kesätyön tai harjoittelun kautta. Meillä kaveria ei jätetä, vaan työskentelemme tiiminä ja työkavereiden puoleen voi aina kääntyä. Kokemukset kesästä Pölkyllä ovat olleet positiivisia ja monet kesätyöntekijämme palaavatkin meille töihin myös tulevina vuosina. Kesän aikana saa uutta näkökulmaa työelämään ja oppia käytännön asioista erityyppisissä työtehtävissä. Meillä on mahdollisuus kasvaa ammattilaiseksi.

Lue lisää