Harjoittelusta kohti asiantuntijuutta

Harjoittelusta kohti asiantuntijuutta

22-vuotias kuusamolaislähtöinen Tommi Peltoniemi on kolmannen vuoden aloittava metsätalousinsinööriopiskelija Lapin ammattikorkeakoulussa. Tänä kesänä Tommi on osana opiskeluitaan työskennellyt Pölkyn metsäasiantuntijaharjoittelijana.

Tommille luonnossa työskentely on kutsumus. Jo 15-vuotiaana hän tiesi haluavansa uran metsätaloudessa ja Kuusamon lukiosta valmistuttuaan, Tommi muutti Rovaniemelle opiskelemaan metsätalousinsinööriksi Lapin ammattikorkeakouluun. Kun opinnoissa tuli harjoitteluiden aika, Tommin ei tarvinnut pitkään miettiä minne hakea. Hänellä oli jo neljän vuoden kokemus Pölkyllä kesäisin työskentelemisestä, joten suunta oli selvä.

 

Kun intohimo ja asiantuntijuus kohtaavat

Metsäasiantuntijaharjoittelijana Tommin pääasiallinen työtehtävä on metsätonttien rajojen merkkaaminen hakkuita varten.
”Meillä on useita karttasovelluksia ja tapoja seurata, missä tonttien rajat menevät, mutta merkintöjen kanssa pitää aina olla tarkka ja varovainen. Työstä vietetään 99 % maastossa, jolloin kiinnostus luontoa kohtaan auttaa.”

Tommille luonto on aina ollut tärkeä asia. Työpäivät kuluvat pääosin maastossa kulkiessa ja hän nauttii Suomen luonnosta vapaa-ajalla erilaisten harrastuksien parissa. Metsätalouden opiskelijana ja harjoittelijana Tommi on ylpeä Suomen luonnosta ja sen kohtelusta.
”Moni ei maailmalla ymmärrä kuinka hyvin Suomi pitää huolta luonnostaan. Sitä arvostetaan ja kohdellaan kunnioittaen.”

 

Harjoittelusta valmiudet tulevaan

Nyt kahden kuukauden harjoittelua lopetteleva ja kolmannen lukuvuoden aloittava Tommi on tyytyväinen opintoihinsa.
”Metsäpuolen opiskelun hyvä puoli on sen käytännönläheisyys. Kaikkea ei lueta vain kirjoista vaan käymme myös paikan päällä katsomassa, miten asiat tehdään oikeissa töissä. Tämä on antanut hyvät valmiudet harjoittelulle. Töissä ollessani olen myös saanut uusia näkökulmia opiskeluissa esiin tulleisiin asioihin.”

Opinnot ovat lukemisen ja metsävierailuiden lisäksi sisältäneet erilaisten järjestelmien käytön opettelua. Tämä on osoittautunut erityisen hyödylliseksi, kun Tommi on päässyt käyttämään samoja järjestelmiä harjoittelun aikana.

Harjoittelun alussa Tommille annettiin viikon työt valmiiksi suunniteltuna, mutta harjoittelun edetessä vastuut omista työtehtävistä ja -ajoista ovat kasvaneet.
”Minulla on lista paikoista, joissa pitää käydä kuukauden aikana. Suunnittelen tulevan työpäiväni itse yleensä edellisenä iltana valitsemalla vierailtavat kohteet ja suunnittelemalla niille sopivan reitin. Vastuuta on paljon, mutta sen kautta olen saanut vapauden hallita omia työpäiviäni.”

Vaikka Tommi on työskennellyt pääasiallisesti itsenäisesti ja nauttinut vastuun tuomasta vapaudesta, hän korostaa, kuinka apua on aina saatavilla työkavereilta.

Tommilla on vielä kaksi vuotta opintoja edessäpäin, mutta hän näkee tulevaisuutensa Pölkyllä jatkuvan.
”Pölkky antaa loistavat mahdollisuudet tulevaisuutta varten. Vaikka nyt olen pääasiallisesti suorittanut harjoitteluni Kuusamossa, työmahdollisuuksia on erittäin laajalla alueella.”

 

Me Pölkyllä tarjoamme harjoittelupaikkoja ammattioppilaitos- ja korkeakouluopiskelijoille, mutta kesätöihin meille pääsee jo alkuun reippaalla asenteella ja halulla oppia uutta. Kesätyö voi olla alku pidempään urapolkuun ja moni nykyinen pölkkyläinen on aloittanut uransa kesätyön tai harjoittelun kautta. Meillä kaveria ei jätetä, vaan työskentelemme tiiminä ja työkavereiden puoleen voi aina kääntyä. Kokemukset kesästä Pölkyllä ovat olleet positiivisia ja monet kesätyöntekijämme palaavatkin meille töihin myös tulevina vuosina. Kesän aikana saa uutta näkökulmaa työelämään ja oppia käytännön asioista erityyppisissä työtehtävissä. Meillä on mahdollisuus kasvaa ammattilaiseksi.

Lue lisää