Sahateollisuuden toimialakatsaus 5 / 2020

Sahateollisuuden toimialakatsaus 5 / 2020

Tukilla on kysyntää!

Puukauppa on piristynyt viime viikkoina, hyvä niin. Valtakunnallisesti puukauppa kävi ensimmäisen kerran hyvin tänä vuonna viikolla 14 (830 000m3), mutta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jo viikolla 13. Sahapuuta tarvitaan kevään ja kesän hakkuisiin. Tukkivaltaiset leimikot ovat nyt halutuimpia. Sahaustoiminta pyörii Pohjois-Suomessa kaikista maailman myllerryksistä huolimatta hyvin verrattuna moniin muihin teollisuuden aloihin. Metsätaloutta, Suomen tukijalkaa tarvitaan jälleen!

Markkinatilanne maailmalla ja kotimaassa

Sahatavaramarkkinat ovat kaksijakoiset. Euroopassa monet maat ovat rajoittaneet sahatavaran vastaanottoa tai kieltäneet sen kokonaan mm. Espanja, Italia, Ranska, Itävalta ja Englanti. Aasiassa sahatavaramarkkinat ovat normalisoitumassa ja ennen kaikkea Kiinan markkinassa on piristymisen merkkejä.

Pohjois-Suomesta sahatavara viedään kauas kilpailullisista syistä. Logistiikka kustannukset tasoittuvat matkan pidentyessä. Pohjoisen sahureille Euroopan maiden markkinoiden häiriöt sahatavaran vastaanotossa eivät siten ole niin merkittäviä Englantia lukuun ottamatta, joka on merkittävä männyn käyttäjä.

Kotimaassa kuluttajat ovat ostaneet sahatavaraa normaaliin keväiseen tyyliin vilkkaasti. Etelä-Suomen lumeton tilanne on tältä osin varmasti auttanut kysynnässä ja toivotaan Pohjois-Suomessakin kysynnän vilkastuvan lumien sulaessa. Uudisrakentamisessa ja uusien rakennuslupien määrässä on laskua viime vuoteen verrattuna, mutta toiveissa on rakentamisenkin palaaminen normaalitasolle syksyn edetessä.

Metsätalouden tulevaisuus

Euroopassa Suomi ja Italia ovat ainoita maita, missä metsäteollisuus on valtion taholta määritelty kriisitilanteessa huoltovarmuuden kannalta tärkeäksi teollisuuden alaksi. Toivottavasti tämä asia on kirkastunut vielä sitä epäileville poliittisille päättäjillekin poikkeustilan aikana ja metsätalouden vaikuttavuus Suomen hyvinvoinnin yhtenä tukijalkana saa ansaitsemansa arvotuksen tulevaisuuden rakentajana.

 


Jani Jaakkola
metsäjohtaja
Pölkky Metsä Oy

Read More