Suomen Metsäsäätiö – turvaamassa Suomalaisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä

Suomen Metsäsäätiö – turvaamassa Suomalaisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä

Suomen Metsäsäätiö on viestinnän ja tutkimuksen rahoittaja, jonka tavoitteena on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen.

Suomen Metsäsäätiö tekee työtä meidän yhteisen metsäelinkeinomme eteen sen hyväksyttävyyden edistämiseksi. Säätiö kertoo metsäteollisuutemme tuotteista ja innovaatioista, sekä rahoittaa ja myöntää apurahoja puunkäyttöä lisäävään viestintään ja tutkimukseen. Metsäsäätiön varoja ei käytetä yksittäisten yhtiöiden tai tuotteiden rahoittamiseen vaan koko metsäelinkeinoa hyödyntäviin tarkoituksiin.

Rahoituskohteista

Suomen Metsäsäätiön rahoituskohteista löytyy jokaista metsänomistajaa lähellä oleva asia. Suomen Metsäsäätiö näkyy maakunnissa monella tavalla. Tästä esimerkkinä voisi mainita nuorten koululaisten metsäpäivien linja-autokuljetusten tukemisen maasto- ja tehdasvierailuille tai Rovaniemen Tiedekeskus Pilkkeen näyttely.

Pölkky on mukana Suomen Metsäsäätiön toiminnassa, ja on osallistunut mm.  Kuhmon massiivipuisen Tuupalan puukoulun keräykseen.

Opi lisää Suomen Metsäsäätiöstä:

Tue Suomen Metsäsäätiön tärkeää työtä – vapaaehtoinen menekinedistämismaksu puukaupan yhteydessä

Suomen Metsäsäätiön rahoituslähde on puukauppojen yhteydessä perittävä vapaaehtoinen menekinedistämismaksu.

  • pystykaupoissa 0,2 %
  • hankintakaupoissa 0,1 % puukaupan arvosta, kuitenkin vähintään 8 euroa.

Puun myyjä ja puun ostaja osallistuvat rahoitukseen yhtä suurella summalla. Kun metsänomistaja päättää olla mukana rahoittamassa Metsäsäätiön toimintaa, sitoutuu ostaja maksamaan saman summan säätiölle. Menekinedistämismaksun voi vähentää puun myyntituloverotuksessa.

Maksu merkitään puukauppaa tehtäessä kauppakirjaan. Puun ostaja perii menekinedistämismaksun puun myyjältä puukauppatilitysten viimeisestä maksuerästä ja tilittää maksut Suomen Metsäsäätiölle.

Opi lisää videolla:

 

Lue lisää