Pölkky yhtymä fuusioitui Pölkky Oy:ksi

Pölkky yhtymä fuusioitui Pölkky Oy:ksi

Yhdessä yksi! 1. syyskuuta 2021 entiset Pölkky yhtymän yhtiöt sanoivat toisilleen tahdon ja jatkoivat matkaa yhtenä perheenä: Pölkky Osakeyhtiönä. 

Pölkyn uusi aikakausi

 

Ajatus fuusiosta syntyi tarpeesta yrityksen hallinnon ja johtamisen kehittämiseen sekä yhtenäisen yrityskulttuurin ja toimintamallien luomiseen. Fuusio vaati vuosien valmistelutyötä, kunnes syksyllä 2021, organisaatio oli valmis sen toimeenpanoon.

 

Fuusion myötä entisen Pölkky yhtymän yhtiöt Ulea Oy, Kitkawood Oy, Kajaaniwood Oy sekä Pölkky Metsä Kmo Oy yhdistyivät yhdeksi Pölkky Osakeyhtiöksi. Fuusion konkreettisiin tavoitteisiin kuuluivat mm. yrityksen yhtiörakenteen selkeyttäminen, hallinnon tehostaminen sekä johtamisen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena oli parantaa yhtiön markkinointia ja viestintää, luoda yhtenäisempi yrityskulttuuri sekä lisätä henkilöstön työhyvinvointia.

 

Fuusio uudisti ja tehosti yhtiön toimintaa

 

Nykyisten ja tulevien kumppaneidemme on hyvä tietää, ettei fuusio varsinaisesti muuttanut Pölkyn jo olemassa olevia liiketoimintoja. Fuusion vaikutukset yhtiömme toimintaan ja hallintoon ovat olleet kuitenkin merkittävät. Uusi, yhtenäisempi Pölkky tarkoittaa sisäisesti mm. yhtenäisempiä toimintamalleja ja käytänteitä, selkeämpiä ohjeita ja viestintää sekä yksinkertaisempaa johtamisjärjestelmää, organisaatiorakennetta ja nimikkeitä. Kun kaikki edellä mainitut vastuualueet ovat selkeämmät, on yhteistoiminta henkilöstön kanssa entistäkin sujuvampaa.

 

Sisäiset muutokset vaikuttivat tietysti välillisesti myös yhtiön ulkoiseen toimintaan. Kun usean eri yhtiön toiminta muutettiin yhden yhtiön toiminnaksi, jäljelle jäi vain yksi sopimuskumppani, yksi raportti ja yksi lasku. Tämä helpotti myös meidän ja kumppaneidemme välistä yhteistyötä huomattavasti.

Yksi, yhtenäisempi Pölkky

 

Vuonna 2021 Pölkky suoritti useita eri toimenpiteitä fuusion toteuttamiseksi. Niistä ehkä näkyvin oli alkuvuodesta lanseerattu brändiuudistus, jossa korostetaan Pölkyn roolia elämänlaatua tuottavien rakentamisen ratkaisujen jalostajana sekä metsänomistajien ja asiakkaiden läheisenä kumppanina. Pölkyn uusi brändiviesti: Roots for Quality Living, suomeksi Elämänlaadulla on juuret, kuvaa yhtiön sukupolvien mittaista työtä elämänlaadun juurilla – pohjoisuus, vastuullisuus ja laatu edellä.

 

Suurimmat toimenpiteet tapahtuivat kuitenkin yrityksen sisällä, kun Pölkyn johto sopi ja kehitti yhtenäisiä käytänteitä yhdessä henkilöstön kanssa.

 

Kaiken kaikkiaan, yhtiön tulevaisuudennäkymät fuusion jälkeen ovat valoisat: onhan Pölkky voimakkaasti kehittyvä yhtiö, jolla on edellytykset kannattavaan kasvuun.

Read More