Yläharvennus vai alaharvennus?

Yläharvennus vai alaharvennus?

Harventaminen ja ylipäätään metsän käsittely ovat paras tapa hoitaa talousmetsää.  Tasaikäisessä talousmetsässä tehdään sen elinkaaren aikana 2–3 harvennusta, 10–15 vuoden välein.

Oikea-aikainen harventaminen on aina kannattavaa, sillä se lisää jäljelle jäävien runkojen kasvua. Harvennuksen kynnyksellä tulee miettiä erityisesti metsän tulevaisuutta ja valita harvennustyyli sen mukaan. Ylä- ja alaharvennus ovat perinteisimmät ja selkeästi käytetyimmät harvennustyylit tasaikäisissä talousmetsissä.

Mitä eroa harvennustyyleillä on?

Alaharvennus on lähtökohtaisesti huonolaatuisten puiden poistoa. Huonolaatuisilla puilla tarkoitetaan usein mutkaisia ja paksuokaisia puita tai puita, joiden latvukset ovat heikentyneet ja pienentyneet. Latvusosuuden heikentyminen pienentää puiden kasvua merkittävästi, minkä takia harvennusten oikea aikaisuus on tärkeää metsän tuoton kannalta. Alaharvennus on yläharvennusta käytetympi harvennustyyli.

Yläharvennuksessa poistetaan tietoisesti metsän isoimpia puita, mikä kasvattaa tukki- ja pikkutukkisaantoa perinteisen harvennuksen yhteydessä. Yläharvennuksella on terminä vahva negatiivinen leima, sillä sen ajatellaan virheellisesti tarkoittavan vain ison ja arvokkaan puun poistoa sekä pienen ja huonolaatuisen puun jättämistä metsään. Todellisuudessa yläharvennuksessa poistetaan kumpaakin, metsän hyvinvoinnin ja harvennuksen taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi.

Kumman harvennustyylin valitsen?

Valitsemalla alaharvennuksen, saat metsästä pienemmät tulot harvennuksen aikaan, mutta suuremmat tulot uudistushakkuun yhteydessä. Jos metsänomistaja haluaa esim. säästää metsästä saatavat tulot tuleville sukupolville, on alaharvennus tällöin paras ratkaisu.

Valitsemalla yläharvennuksen, saat metsästä tasaisemmin tuloja sekä harvennuksen että uudistushakkuun yhteydessä. Yläharvennus sopii parhaiten viimeiseksi harvennukseksi ennen uudistushakkuuta.

Yläharvennus pidentää myös metsän kiertoaikaa, mikä voi joskus olla myös toivottava asia metsänomistajan näkökulmasta. Yläharvennuksessa metsän maisema ei nimittäin muutu yhtä voimakkaasti, kuin uudistushakkuun yhteydessä, mikä mahdollistaa täysikasvuisesta metsästä nauttimisen hieman pidempään.

Myymässä metsää?

Pölkky haluaa varmistaa, että aina saat reilun hinnan myymästäsi puusta. Ota yhteyttä ja alueesi metsäasiantuntija pääsee asialle ja antamaan sinulle henkilökohtaisen tarjouksen!

Milloin on aika harventaa?

Metsäammattilaiset näkevät jo silmämääräisesti, milloin metsä kaipaa harvennusta. Harvennuksen tarve voidaan myös määrittää tarkemmin relaskoopin ja harvennusmallien avulla. Harvennusmalleilla määritellään harvennusten voimakkuus kasvupaikan ja muiden tekijöiden avulla mahdollistaen oikean kasvamaan jätettävän puuston tiheyden

Hyvä ohje metsäomistajille on tarkkailla metsän latvusta: Supistunut latvus kertoo puuston kasvun heikentymisestä ja mahdollisesta harvennustarpeesta.

Kuka ostaa harvennettua puuta?

Harvennuksesta saa kuitupuun lisäksi usein laadukasta tukki- ja pikkutukkitavaraa, jotka ovat oikein haluttua raaka-ainetta Pölkyn tuotantolaitoksilla. Pölkyn metsäasiantuntijat auttavat mielellään metsänomistajia kaikenlaisissa harvennustyylin, sekä metsänhakkuisiin liittyvissä asioissa.

Soittamalla alueesi puunhankinnan metsäasiantuntijalle pääset keskustelemaan sinun metsäsi tarpeista.

Lue lisää