Metsä sijoituskohteena – tuottava ja pitkäjänteinen sijoitus luonnon ehdoilla

Metsä sijoituskohteena – tuottava ja pitkäjänteinen sijoitus luonnon ehdoilla

Metsä on hyvä sijoituskohteena, sillä heräät joka aamu rikkaampana
Vanha pölkkyläinen sananlasku

Metsä on sijoituskohteena sekä suhteellisen vähäriskinen että usein varmatuottoinen. Metsä kasvaa talouden kehityksestä riippumatta. Kun tarkastellaan historiaa, metsätilojen ja puuraaka-aineen hintakehitys on Suomessa pysynyt vakaana ja korreloinut suhteellisen vähän yleistä talouskehitystä. Metsäsijoittamisella voisi sanoa olevan omat polut, joita se seuraa omaan tasaisen rauhalliseen tahtiinsa. Vakaa hintakehitys on toiminut metsäsijoittajille myös hyvänä inflaatiosuojana.

Syklisyyden ja hinnan muutokset puun hintaan tuovat yleensä vuotuinen kausivaihtelu sekä teollisuuden tarpeet. Investoinnit puuraaka-aineen jatkojalostukseen, kuten esimerkiksi Pölkyn investoinnit sahoilla, lisäävät kysyntää puulle. Tuotto metsäsijoittajalle tulee käytännössä siitä, että myy metsästään puuta ja kasvattaa sitten taas uuden puusukupolven. Tuotto määräytyy kuitenkin paljolti myös siitä, mihin hintaan metsätilan on saanut ostettua, ja miten metsää hoitaa puiden kasvun aikana.

Merkittävä osa hyvien tuottojen saamiseen onkin aktiivinen ja suunnitelmallinen metsänhoito. Monet metsänhoidolliset toimenpiteet, kuten ensiharvennus, istutus ja lannoitus, nähdään helposti pelkkänä kuluna, mutta pidemmän päälle niillä voi olla suuri vaikutus metsänkasvuun ja mm. tukin järeytymiseen. Metsä ei kasva taimikosta tukkipuuksi vain odottamalla, vaan parhaan tuoton saamiseksi on tehtävä töitä. Onnistuneilla metsäkaupoilla ja optimaalisella hoidolla voi päästä jopa 5–6 % vuosituottoon kulujen jälkeen. Luonnonvarakeskuksen mukaan keskimääräinen sijoitustuotto metsäsijoittamisessa on 4 %:n paikkeilla, mikäli kantohintojen muutosta ei huomioida. On jokaisesta metsänomistajasta itsestään kiinni, kummalle puolelle keskivertotuottoa omat metsätulot sijoittuvat.

Myymässä metsää?

Pölkky haluaa varmistaa, että aina saat reilun hinnan myymästäsi puusta. Ota yhteyttä ja alueesi metsäasiantuntija pääsee asialle ja antamaan sinulle henkilökohtaisen tarjouksen!

Metsäsijoittamisen monet muodot

Tyypillisimmin metsään sijoitetaan ostamalla suoraan metsätila, mutta muitakin metsäsijoittamisen keinoja löytyy. Sijoittaja voi esimerkiksi hankkia osuuden yhteismetsästä, jolloin hän pääsee helposti ja turvallisesti mukaan suurempaan metsäsijoittajien ryhmittymään. Toisaalta myös metsärahastojen kasvu on näkynyt viime vuosina merkittävästi, ja voi olla mielenkiintoinen lisä sijoitussalkkuun myös metsää jo omistaville. Metsäsijoittamisesta kiinnostuneet voivat myös seurata ja hyödyntää isompien omistajatahojen myyntejä, jolloin metsätilojen hinnat voivat olla edulliset. Tällaisia ovat historiassa olleet esimerkiksi eri metsäyhtiöiden myydessä omistamiaan metsiä yksityisille tahoille.

Kaikki metsäsijoittamisen muodot ovat pitkäjänteisiä ja harkittuja. Esimerkiksi metsärahastosijoituksetkin ovat monesti jopa 10 vuoden sijoitusaikaan sidottuja. Myös metsän ostaminen ja myyminen ovat pitkiä prosesseja.

Sijoittaako Etelä- vai Pohjois-Suomen metsiin?

Pohjois-Suomen metsätilat ovat usein haluttuja ja tavoiteltuja. Kasvukausi pohjoisessa ei ole yhtä pitkä kuin etelässä, mutta pohjoisessa on hyvä kasvumaaperä puulle, ja pohjoisen olosuhteissa kasvaa hyvälaatuista, korkean sydänpuuosuuden omaavaa puuta. Etelä-Suomeen verrattuna pohjoisen metsätilat ovat isoja, satojen hehtaarien kokoisia, joka tarjoaa metsäsijoittajalle enemmän hajautusta. Isolta tilalta voi löytyä valmiiksi tukkipuuta ensimmäisien vuosien tuloksi, ja jatkossa tasaisesti tuloja metsän eri vaiheiden myötä.

Kun on aika myydä puuta

Miten Pölkky voi olla metsäsijoittajien avuksi? Merkittävä osa metsäsijoittajien tuottoa tulee tukkipuun myynnistä, ja silloin sahayritykset ovat haluttuja kumppaneita. Puun tukkiosuus on sahayrityksille tärkein raaka-aine, joten metsäsijoittajilla ja sahayrityksillä on yhteinen intressi katkaista tukki mahdollisimman hyvillä mitoilla. Hyvän hinnan lisäksi tavat käsitellä puuta siis vaikuttavat merkittävästi metsänomistajan tuottoon. Pölkyllä tukkipuun tarkka mittaus perustuu viimeisimpään teknologiaan, jossa hyödynnetään mm. röntgenlaitteita.

Ota yhteyttä oman alueesi metsäasiantuntijaan – löydät hänet täältä. Autamme mielellämme kartoittamaan, milloin olisi paras aika tehdä puukauppoja juuri sinun metsässäsi.

Lue lisää