Metsätie – tuottoa vai kuluja?

Metsätie – tuottoa vai kuluja?

Yksityisen metsäautotien suunnittelu ja toteutus maksaa maastosta ja tilan muista tekijöistä riippuen 10 000–20 000 €/km + alv. Uuden tien rakentamiseen tai vanhan tien perusparannukseen on mahdollista saada tuntuva Kemera-tuki, joka kattaa sijainnista ja työlajista riippuen, jopa 30–60 % kokonaiskustannuksista.

Maksettavaa siis jää myös metsänomistajalle, mutta hyvin suunniteltu, rakennettu ja kunnossapidetty metsätie maksaa itsensä myöhemmin takaisin metsänhoitotöissä ja puukaupoissa.

Mitä hyötyä metsätiestä on?

Metsätie laskee puunkorjuukustannuksia vähentämällä puun metsäkuljetusmatkaa, joka näkyy puusta maksettavassa hinnassa. Puun ostajat ovat myös valmiita maksamaan enemmän kohteista, jotka ovat hakattavissa ja puut kuljetettavissa sulan maan aikana.

Yksityinen metsäautotie helpottaa ja nopeuttaa tilan metsänhoitotöitä, sillä niin ihmiset kuin puutavara-autot liikkuvat helpommin tasaista tietä pitkin. Tie luo tilalle myös yksinkertaisen verkoston, jonka avulla takimmaistenkaan palstojen hoito ei unohdu.

Hyvät metsätiet nostavat myös metsätilan arvoa.

Myymässä metsää?

Pölkky haluaa varmistaa, että aina saat reilun hinnan myymästäsi puusta. Ota yhteyttä ja alueesi metsäasiantuntija pääsee asialle ja antamaan sinulle henkilökohtaisen tarjouksen!

Tuntuvat Kemera-tuet

Kemeran tarjoama uuden tien rakentamisen tuki on Etelä-Suomessa 30 %, Keski-Suomessa 40 % ja Pohjois-Suomessa 50 % tien kokonaiskustannuksista. Metsätien perusparannuksen tuki on puolestaan Etelä- ja Keski-Suomessa 50 % ja Pohjois-Suomessa jopa 60 %.

Kemera-tukea ei voi hakea yhden metsätilan hankkeeseen. Metsätien rakentamiseen on osallistuttava siis useampi tilanomistaja, jotta tuen rahoitusehdot täyttyvä.

Kemera-tuen kautta rakennetuilla teillä on myös kunnossapitovelvoite. Tämä tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että tie on pidettävä metsätaloutta palvelevassa kunnossa. Säännöllinen hoitolanaus, sorastus ja vesakon niittäminen riittävät tien hoitotoimenpiteinä, kunnes sille tehdään perusparannus noin 20 vuoden käyttöajan jälkeen. Voit lukea lisää Kemera-tuen ehdoista ja sen vaatimuksista Metsäkeskuksen sivuilta.

Tiekunnat tarvitsevat lisää aktiivisia metsänomistajia

Tiehankkeen laittaa liikkeelle joko metsänomistaja tai tiekunta. Myös sama taho huolehtii tien kunnossapidosta. Useat Suomen tiekunnat ovat kuitenkin uinuvia, minkä seurauksena uusien teiden rakentaminen sekä valmiiden teiden kunnossapito ja perusparannukset ovat jääneet hoitamatta. Kannattaa muistaa, että järjestäytyneet tiekunnat voivat hake avustusta tien kunnossapitoon ELY- keskukselta.

Me Pölkyllä kannustammekin kaikkia metsänomistajia aktivoitumaan tieasioissa, oli sitten kyse uudesta tai perusparannettavasta tiestä. Epävakaiden säiden ansiosta puun korjuu ja kaukokuljetus vaikeutuu huomattavasti, mikäli tie on huonossa kunnossa tai sitä ei ole ollenkaan.

Metsäasiantuntijamme auttavat tarvittaessa kartoittamaan metsätien tarpeita metsäkäynnin yhteydessä sekä ohjaavat metsänomistajat oikeaan paikkaan jatkotoimenpiteitä varten.

Hyväkuntoisen metsäautotien varrelta puu käy kaupaksi nopeasti ja helposti kaikkina vuodenaikoina!

Lue lisää