Perikunnat ja kuolinpesien puukauppa

Perikunnat ja kuolinpesien puukauppa

Perikunnat lähtevät hyvin erilaisista tilanteista pohtimaan puukauppaa. Toiset ovat ehtineet tutustua asiaan ja järjestellä metsäomaisuuttaan jo enemmänkin, kun taas toiset ovat täysin uuden asian äärellä. Myös perikuntien sisällä on usein monenlaisia näkemyksiä metsäomaisuuden hoidosta ja puukaupan tavoista.

Pölkyn metsäasiantuntijat ovat mielellään mukana keskustelemassa perikunnan osakkaiden kanssa, mitä metsäomaisuudelle tulisi tehdä, jotta sen arvo säilyy ja kasvaa.

Kaikki perikunnan osakkaat mukaan päätöksentekoon

Perikuntien osakkaiden kesken voi metsäomaisuuden hoidon suhteen olla hyvin erilaisia toiveita ja näkemyksiä. Toisille on tärkeää säilyttää metsä ja sen luontoarvot, kun taas toiset haluavat realisoida metsän taloudellisen arvon. Nämä toiveet eivät kuitenkaan ole toisensa pois sulkevia, vaan hyvällä suunnittelulla saadaan kaikkien osapuolien toiveet huomioitua. Nykyaikaisessa metsänhoidossa huomioidaan luonnon monimuotoisuutta luonnonhoidon menetelmin, jotka kuuluvat Pölkyn toimintatapaan puukaupoissa muutenkin.

Luonnonhoidon menetelmien ja metsänkäsittelytapojen lisäksi perikunnissa on hyvä keskustella, mikä omistusmuoto osakkaille on taloudellisesti järkevin, sillä verotuksellisesti sillä voi olla suuri merkitys. Esimerkiksi eläkkeellä oleville, työssäkäyville ja opiskelijoille omistukset ja niistä saatava tulo voivat tarkoittaa erilaisia asioita esim. verotuksellisesti. Metsästä saatava tulo voi olla taloudellisesti merkittävä monille.

Sekä perikunnissa että yhteisomisteisissa metsissä päätöksiä voidaan tehdä vain yksimielisesti eli kaikkien osakkaiden pitää olla päätöksen takana. Siksi on tärkeää ottaa kaikki mukaan keskusteluun heti alusta lähtien, jotta kaikkien toiveet voidaan ottaa huomioon. Metsäasiantuntijan kanssa on hyvä käydä läpi kaikki kysymykset, joita osakkailla on mielen päällä, jotta kaikilla jää varma olo yhdessä tehdyistä valinnoista.

Toisaalta jo perunkirjoituksen aikaan voidaan sopia yhdessä kuka tai ketkä ottaisivat yhteisen metsäomaisuuden asiat hoitaakseen, ja näille henkilöille samassa yhteydessä tehdä valtakirjat asioiden hoitamiseen. Tällä tavoin varmistetaan metsänhoidon oikea-aikaiset toimet, kun paikalle ei tarvitse saada aina koko perikuntaa asioista päättämään. Tehdyistä päätöksistä tiedottaminen kaikille osakkaille on kuitenkin tällaisissakin tapauksissa hyvin tärkeää.

Myymässä metsää?

Pölkky haluaa varmistaa, että aina saat reilun hinnan myymästäsi puusta. Ota yhteyttä ja alueesi metsäasiantuntija pääsee asialle ja antamaan sinulle henkilökohtaisen tarjouksen!

Arvo säilyy hoidetuissa metsissä

Kaikkien metsää omistavien on hyvä muistaa, että aktiivinen metsänhoito ja oikea-aikaiset metsähakkuut kasvattavat metsäomaisuuden arvoa. Paremmin tunnettuna esimerkkinä voitaisiin pitää perittyjä kiinteistöjä: sukutiloja, taloja ja mökkejä. Kiinteistöjen kohdalla ylläpito ja huolto säilyttävät kiinteistön arvon nykyisellään, sen sijaan että niiden annettaisiin rapistua, tai voivat jopa nostaa niiden arvoa. Vastaavasti metsäomaisuuden kohdalla voidaan todeta, että se arvon säilyttääkseen tarvitsee hoitotoimenpiteitä. Edes metsän päätehakkuu, kun sen aika on, ei hävitä metsän olemassaoloa, vaan on vain yksi vaihe metsän jatkuvassa kasvussa. Ja toisaalta, päätehakkuullekin on useita erilaisia vaihtoehtoja.

Pölkyn metsäasiantuntijat auttavat valitsemaan juuri teidän metsälle parhaiten sopivat metsänhoitotavat, jotta metsä kasvaa parhaalla mahdollisella tavalla ja metsäomaisuuden arvo säilyy erinomaisena.

Lue lisää