Automaatioasteen lisääminen toimii kannattavan kasvun ajurina myös puunjalostuksessa

Automaatioasteen lisääminen toimii kannattavan kasvun ajurina myös puunjalostuksessa

Olemme Pölkyllä eläneet viime vuodet isojen uudistusten keskellä. Ja vaikka muutokset ovat nykyisin jo osa arkea, on kehityksellä oltava selkeä tarkoitus ja suunta. Meillä Pölkyllä se on tehokkuuden parantaminen ja kannattavuuden kasvattaminen teollisen automaation ja prosessien digitalisoimisen avulla.

Teknologia valjastetaan tuotannon ja johtamisen käyttöön

Toteutamme määrätietoisesti kannattavan kasvun strategiaamme. Olemme uudistaneet Pölkyn yhtiörakenteen ja ryhtyneet kehittämään modernia johtamisjärjestelmää sekä tehostamaan sisäisiä prosessejamme. Näiden uudistusten avulla varmistamme, että saamme täyden hyödyn mittavista teknologiainvestoinneistamme.

Keskitymme kolmeen osa-alueeseen, joiden avulla rakennamme pitkäaikaista ja kannattavaa liiketoiminnan kasvua. Nämä ovat jatkojalostusliiketoimintojen kehitys, sahausteknologian uudistaminen sekä digitalisaation ja automaation hyödyntäminen niin liiketoiminnan johtamisessa kuin tuotantoprosesseissakin.

Automaatiolla tehoa jatkojalostukseen

Ensimmäinen huipputeknologiaa hyödyntävä hanke yhtiössämme on Taivalkosken tehtaan höyläämö, joka toimii teknologian hyödyntämisen näkökulmasta pilottilaitoksena tuleville investoinneille ja olemassa olevien laitosten kehittämiselle. Höyläämön tuotantokapasiteetti on 150 000 m³ höylättyjä tuotteita vuodessa.

Höyläämöinvestointi toi Taivalkosken tehtaalle kokonaisuudessaan 12 uutta työpaikkaa. Automaation taso tehtaalla on korkea ja varsinaisia fyysisiä työpisteitä tehtaalla ei ole lainkaan. Uuden teknologian kanssa työskentely on täysin erilaista kuin perinteinen työ puutuoteteollisuudessa, sillä osaaminen perustuu tehtaan maksimaalisen käynnin varmistamiseen tietoteknologian avulla.

Investointi- ja kehitysohjelma 2022-2024

Pölkky Oy:llä työn alla olevat mittavat uudistukset sisältävät sahaus- ja jatkojalostusliiketoimintoihin kohdistuvien tuotantoteknologiainvestointien lisäksi myös muita teknologiainvestointeja sekä järjestelmäkehitys- ja integraatiohankkeita. Kaikkiaan kyse on yli 90 miljoonan euron investointikokonaisuudesta.

Toteutimme vuoden 2021 aikana erinomaisessa yhteistyössä Nordhaven Corporate Finance Oy:n kanssa 77 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden. Tästä noin 18 miljoonaa euroa kohdistuu olemassa olleiden lainojen uudelleenrahoitukseen. Loput ovat käytettävissä investointirahoitukseen ja kausittaisen käyttöpääomatarpeen kattamiseen.

Rahoitus toteutettiin viisivuotisena syndikoituna luottona, jossa rahoittajina toimivat Nordea Bank Oyj, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike; Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja LähiTapiola. Haluamme kiittää rahoittajia luottamuksesta.

Kajaanin tehtaan sahausteknologiauudistus on aloitettu ja koko tuotantolaitos rakennetaan uudelleen. Investoinnit ajoittuvat syksyn 2022 ja kevään 2024 väliselle ajalle. Kajaanin tehtaan sahauskapasiteetti nousee 450 000 m³:in vuodessa. Sahapuuta tulemme tehtaalla käyttämään 900 000 m³:ä vuodessa.

Hanke toteutetaan pääsääntöisesti kotimaisin voimin. Vahvistettuja pääkumppaneita Kajaanissa ovat Veisto Oy, Jartek Invest Oy, Jartek AI Oy, Nordautomation Oy, Valon Kone Oy, Valutec Oy ja AFRY Finland Oy.

Taivalkosken tehtaan sahausteknologiaa uudistamme myös noin 14 miljoonan euron investoinneilla. Tehtaan sahauskapasiteetti nousee ensimmäisen vaiheen investointien jälkeen 300 000 m³:in vuoden 2023 aikana. Sahapuuta käytämme tehtaalla 600 000 m³:ä vuodessa.

Kasvatamme jatkojalostusliiketoimintoja samanaikaisesti. Näihin kohdistuvat, noin 8 miljoonan euron investoinnit, ajoittuvat vuosille 2022 ja 2023.

Investoinnit tuovat mukanaan työpaikkoja toiminta-alueellemme koko jalostusketjuun metsästä asiakkaalle useita satoja henkilötyövuosia.

Teollisuus 4.0 ja tuottavuusloikat

Kannattavan kasvun strategiamme on vasta aluillaan. Sisäinen organisoituminen on selkeyttänyt ja suoraviivaistanut toimintaamme. Olemme menossa vahvasti suuntaan, jossa reaaliaikaisen tiedolla johtamisen ja tekoälypohjaisen tehdasautomaation ja liiketoiminnan suunnittelun avulla pystymme kasvattamaan tuotantokapasiteettiamme ja tuottavuuttamme. Tällä tulee luonnollisesti olemaan positiivinen ja, ennen kaikkea, kestävä tulosvaikutus yhtiömme liiketoimintaan. Odotamme saavuttavamme yhä suurempia tuottavuusloikkia.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme

Kun tavoitteemme on kannattava kasvu, kehityksen tulee olla jatkuvaa ja määrätietoista. Kehittyminen edellyttää myös rohkeita investointeja. Kaikkeen tähän pystymme yhdessä osaavan henkilöstömme, joukkoomme saamiemme uusien osaajien, vahvan tulevaisuuteen luottamisen sekä intohimoisen yrittäjäasenteen avulla. Tätä kaikkea ruokkii selkeä visio tulevaisuuden Pölkystä – parhaasta Pohjoisen puun jalostajasta.

Olen ilokseni huomannut, kuinka uusi tekemisen meininki ja selkeä yhteinen päämäärä näkyvät koko organisaatiossamme uudenlaisena energisyytenä. Teknologiainvestointien rinnalla kehitämme työyhteisöämme kohti modernia, monimuotoista, muutosjoustavaa ja yhtenäistä Pölkkyä. Loppujen lopuksi onnistumista ei voi mitata yksin liiketoiminnan kannattavuuden kasvun kautta. Haluamme, että ihmisillä on täällä hyvä olla.

Petteri Virranniemi
toimitusjohtaja, Pölkky Oy

 

Lue lisää