Polkky slider large logo
Pölkyn uusi aikakausi
Yhdessä yksi! Fuusion myötä entisen Pölkky yhtymän yhtiöt sanovat toisilleen tahdon ja jatkavat matkaa yhtenä perheenä: Pölkky Osakeyhtiönä.

Yhtenäinen Pölkky

Ajatus fuusiosta syntyi tarpeesta yrityksen hallinnon ja johtamisen kehittämiseen sekä yhtenäisen yrityskulttuurin ja toimintamallien luomiseen. Fuusio on vaatinut valmistelutyötä jo pidemmän aikaa kunnes nyt, vuonna 2021, organisaatio on valmis sen toteuttamiseen.

 

Pölkky yhtymä fuusioituu Pölkky Osakeyhtiöksi

Fuusion myötä entisen Pölkky yhtymän yhtiöt Ulea Oy, Kitkawood Oy, Kajaaniwood Oy sekä Pölkky Metsä Kmo Oy yhdistyvät yhdeksi Pölkky Osakeyhtiöksi. Fuusion konkreettisiin tavoitteisiin kuuluvat mm. yrityksen yhtiörakenteen selkeyttäminen, hallinnon tehostaminen sekä johtamisen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on parantaa yhtiön markkinointia ja viestintää, luoda yhtenäisempi yrityskulttuuri sekä lisätä henkilöstön työhyvinvointia.

 

Fuusion myötä viidestä vahvasta toimijasta tulee yksi.

 

Fuusio uudistaa ja tehostaa yhtiön toimintaa

 

Nykyisten ja tulevien kumppaneidemme on hyvä tietää, ettei fuusio varsinaisesti muuta Pölkyn jo olemassa olevia liiketoimintoja. Fuusion vaikutukset yhtiömme toimintaan ja hallintoon ovat kuitenkin merkittävät. Uusi, yhtenäisempi Pölkky tarkoittaa sisäisesti mm. yhtenäisempiä toimintamalleja ja käytänteitä, selkeämpiä ohjeita ja viestintää sekä yksinkertaisempaa johtamisjärjestelmää, organisaatiorakennetta ja nimikkeitä. Kun kaikki edellä mainitut vastuualueet ovat selkeämmät, on yhteistoiminta henkilöstön kanssa sujuvampaa.

 

Sisäiset muutokset vaikuttavat tietysti välillisesti myös yhtiön ulkoiseen toimintaan. Kun usean eri yhtiön toiminta muutetaan yhden yhtiön toiminnaksi, on olemassa vain yksi sopimuskumppani, yksi raportti ja yksi lasku. Tämä helpottaa myös meidän ja kumppaneidemme välistä yhteistyötä huomattavasti.

 

Yksi, yhtenäisempi Pölkky

 

Vuonna 2021 Pölkky on suorittanut useita eri toimenpiteitä fuusion toteuttamiseksi. Niistä ehkä näkyvin on alkuvuodesta lanseerattu brändiuudistus, jossa korostetaan Pölkyn roolia elämänlaatua tuottavien rakentamisen ratkaisujen jalostajana sekä metsänomistajien ja asiakkaiden läheisenä kumppanina. Pölkyn uusi brändiviesti: Roots for Quality Living, suomeksi Elämänlaadulla on juuret, kuvaa yhtiön sukupolvien mittaista työtä elämänlaadun juurilla – pohjoisuus, vastuullisuus ja laatu edellä.

 

Suurimmat toimenpiteet ovat kuitenkin tapahtuneet yrityksen sisällä, kun Pölkyn johto on sopinut ja kehittänyt yhtenäisiä käytänteitä yhdessä henkilöstön kanssa.

Historia osana nykypäivää

Pölkyn tulevaisuudennäkymät fuusion jälkeen ovat valoisat, onhan Pölkky voimakkaasti kehittyvä yhtiö, jolla on edellytykset kannattavaan kasvuun.

Ilman yhtiön värikästä menneisyyttä sekä maanviljelijä Erkki Virranniemeä emme olisi kuitenkaan tässä tilanteessa. Siksi kaivoimme esille yhtiön yli 300 sivuisen historiikin ja tiivistimme sen yhdelle aikajanalle – jotta myös kumppaneidemme olisi helppo tutustua yli 50-vuotiaaseen Pölkkyyn ja sen kehitykseen vuodesta 1962 nykypäivään.

1962
Erkki Virranniemi vuokraa ensimmäisen kenttäsirkkelinsä ja aloittaa sahaustoiminnan.
1965
1. elokuuta 1965 Virranniemen Saha Oy perustetaan Pohjois-Kuusamoon Erkin ja hänen sukulaistensa toimesta.
1968
Toiminta siirretään nykyiselle paikalleen ja yhtiön ensimmäisen sahalaitoksen suunnittelu- ja rakennustyöt käynnistetään. Yhtiön nimeksi tulee Pölkky Oy.
1969
Yhtiön uusi tuotantolaitos käynnistetään.
1972
Yhtiö laajentaa toimintansa höyläykseen.
1974
Erkki Virranniemen äkillisen poismenon vuoksi toimitusjohtajaksi valitaan hänen leskensä Saara Virranniemi.
1976
Tulipalo tuhoaa täydellisesti sahan tuotantolaitoksen 20. huhtikuuta 1976. Uusi saha saadaan tuotantokuntoon vuoden 1977 loppuun mennessä.
1979
Ensimmäinen lämpölaitos ja kuivaamo valmistuvat Kuusamon tehtaalle.
1985
Yhtiötä kohtaa toinen suurkatastrofi 15. elokuuta 1985, kun sahan päärakennus palaa koneineen maan tasalle vajaassa tunnissa.
1986
Palon jälkeen sahan jälleenrakentaminen aloitetaan välittömästi ja uuden sahan vihkiäisiä vietetään jo 1986.
1991
Saara Virranniemi luovuttaa toimitusjohtajan toimen pojalleen Jouko Virranniemelle. Samana vuonna Pölkky-konserniksi kasvanut yhtiö aloittaa kyllästystoiminnan Oulussa.
1997
Pölkky Oy ostaa Enso Oy:ltä Taivalkosken sahan liiketoiminnan.
1999
Entisen Ulea Oy:n uusi veistosaha vihitään käyttöön.
2001
Pölkylle myönnetään kansainvälinen PEFC-sertifikaatti, ensimmäisenä suomalaisena puunjalostusyrityksenä.
2007
Kuusamon biolämpölaitos valmistuu ja Taivalkosken sahalle tehdään dimensiolajittelulaitoksen uudistus.
2009
Pölkky ostaa Ruukki Group:lta Lappipaneli Oy:n liiketoiminnan. Kuusamoon tehdään kuivaamoinvestoinnit. Pölkystä Pohjois-Pohjanmaan vuoden kouluttaja.
2010
Kutteripussituslinja uudistetaan.
2012
Pölkky Oy ostaa UPM:ltä Kajaanin sahan liiketoiminnan. Kuusamossa käynnistyy uusi liimapalkkitehdas.
2017
Pölkky Oy:stä tulee Oulun kauppakamarin vuoden laadullisesti ja määrällisesti kouluttautunein jäsenyritys.
2018
Pölkky kehittää tukinlajitteluaan investoimalla röntgentekniikkaa kaikille yhtiön sahoille. Pölkky allekirjoittaa aiesopimuksen uudesta Trimble ConnectedForest -puunhankintajärjestelmästä.
2018
Vastuu yrityksen johtamisesta siirtyy kolmannelle sukupolvelle. Petteri Virranniemi aloittaa toimitusjohtajana.
2020
Yritys on jo toista kertaa Oulun kauppakamarin Vuoden kouluttautuja.
2021
Pölkylle myönnetään kansainvälinen FSC-sertifikaatti.
2021
Pölkky yhtymä fuusioituu Pölkky Osakeyhtiöksi. Rakentaessaan yhtä, yhtenäistä Pölkkyä, yhtiö uudistaa myös brändinsä. Uusi brändiviestimme on Pölkky – Roots for Quality Living, suomeksi Elämänlaadulla on juuret.

Kuinka voimme auttaa?