Modernin puutuotannon vaiheet Pölkyn tuotannossa

Modernin puutuotannon vaiheet Pölkyn tuotannossa

Puun matka metsästä valmiiksi puutuotteeksi voi sisältää monenlaisia vaiheita. Aikaisemmin kirjoitimme metsäasiantuntijan työstä, miten puun matkan alkumetrit tapahtuvat. Tällä kertaa syvennymme tuotannon eri vaiheisiin.

Puuraaka-aine saapuu tuotantolaitokselle autokuljetuksena aikataulutetusti joko oman hankintaorganisaatiomme kautta puukauppojen myötä tai toimittajiemme kautta. Vastaanoton aikataulutus suunnitellaan jo metsäosastolla, ja se on nähtävillä toimitusketjussa autoilijatasolla nykyaikaisen suunnitteluohjelmiston myötä.

Puun saapuessa tuotantolaitokselle se menee ensin sahalajitteluun ja vastaanottomittaukseen, jota käytetään myös maksuperusteena metsänomistajalle sekä hakkuuseen. Sahalajittelu ja vastaanottomittaus tehdään Finnoksen mittarilla, joka ottaa sekä röntgenkuvat että tekee 3D-kuvauksen puille. Puut lajitellaan tukkieriin niiden läpimitan, pituuden ja sisäisen laadun mukaan. Tämä lajittelu palvelee myöhemmässä vaiheessa asiakastarpeita, myynnin suunnittelun mukaisesti. Tyypillisesti varastonkierto tukkilajittelussa on noin 2 viikkoa.

Tukkilajittelun jälkeen puuerät siirtyvät sahaukseen, jossa tukkiraaka-aine pyritään hyödyntämään mahdollisimman korkealla arvosaannolla. Käytössä on tehokasta tuotantotekniikkaa, jonka uudistamiseen Pölkky on investoinut viime vuosina merkittävästi. Esimerkiksi Taivalkoskella on menossa investoinnit sahan tuotannon modernisoimiseksi ja kapasiteetin nostoon. Uusi Superin höylä on huippumoderni ja tehokas, jolla voidaan tehdä monenlaisia korkean jalostusasteen tuotteita asiakkaille. Myös Kajaanin tehtaalla on parhaillaan käynnissä merkittävä tuotannon modernisointi.

Sahatavarana syntyy useita erilaisia tuotteita, mm. niin sanottua sydäntavaraa eli lankkuja sekä pintalautoja. Tavoitteena on saada kokonaiskäyttösuhde mahdollisimman korkeaksi, jotta saadaan tukkiraaka-aine hyödynnettyä mahdollisimman tarkkaan. Sahauksen lopputulemana sahatut tuotteet tehdään kuivauskuormiksi.

Sahauksessa syntyy lisäksi sivuvirran tuotteita, kuten purua, kuorta ja haketta. Purua ja kuorta käytetään energiantuotantoon, jolla lämpiää mm. Pölkyn kuivaamot ja muita omia tiloja, sekä sitä myydään muille kunnilla ja kaupungeille kaukolämmöntuotantoon. Haketta puolestaan myydään biotuoteteollisuuteen sellun raaka-aineeksi.

Sahauksen jälkeen sahatavara siirtyy kuivaamoon, jossa tuotteet kuivataan tarkoituksen mukaisiin loppukosteuksiin, jotka vaihtelevat 10 % ja 20 % välillä. Kuivaus voi olla valmista jopa kahdessa vuorokaudessa. Kuivaus tapahtuu energiatehokkaalla ja hukkalämmön talteen ottavalla teknologialla.

Kuivatut tuotteet menevät laatulajitteluun, jossa on käytössä moderni kameralajitteluteknologia. Laatulajittelu varmistaa asiakkaidemme tilausten mukaisen laatutason. Sen jälkeen tuotteet pakataan toimitettavaksi Pölkyn jalostuslaitoksille tai suoraan asiakkaille. Osa sahatavarasta siirtyy tässä vaiheessa lähetettäväksi sellaisenaan eteenpäin asiakkaille, mm. rakentamiseen ja teollisuuden raaka-aineeksi, kun taas osa tuotteista siirtyy jatkojalostukseen. Pölkyn tuotantolaitoksilla mm. höylätään ja kyllästetään puutavaraa, jolloin lopputulokseksi saadaan kaikkea runkorakenteista paneeleihin ja lamellihirsiin sekä kestopuu- ja liimapuutuotteisiin.

Puun matka tuotannossa on alle kuukauden mittainen, tyypillisesti 3–4 viikkoa, jonka jälkeen se on valmis toimitettavaksi asiakkaalle. Mikä osa puutuotannossa sinua kiinnostaa? Vinkkaa meille, ja kirjoitamme siitä blogissamme!

Lue lisää