Kumppanina Taivalkosken kunta – eteenpäin katsovaa ja sujuvaa yhteistyötä

Kumppanina Taivalkosken kunta – eteenpäin katsovaa ja sujuvaa yhteistyötä

Yksi merkittävä sidosryhmä ja yhteistyökumppani Pölkylle on sen toimipaikkojen mukaiset kuntaorganisaatiot. Esimerkiksi viime vuosina toteutettu laaja investointi- ja koulutusohjelma Pölkky Taivalkosken sahalla on sujunut erityisen nopeasti mm. toimivan kuntayhteistyön ansiosta. Elinkeinon kehittämiseen liittyvästä yhteistyöstä kunnan kanssa juuri Taivalkoski on kokemuksiimme perustuen erinomainen kumppani, sillä he ovat hyvä esimerkki eteenpäin katsovasta, myönteishenkisestä asenteesta.

Yhteistyö Taivalkosken kunnan kanssa on jo pitkä. Se on kestänyt vuodesta 1997, kun Pölkky osti Enso Oy:lta Taivalkosken sahan, joka toimi pitkään Ulea Oy:n nimellä. Nykyään Taivalkosken saha on osa yhtenäistä Pölkkyä.

Osana pitkää ja hedelmällistä yhteistyötä Pölkky omistaa yhdessä Taivalkosken kunnan kanssa Taivalkosken Voima Oy:n, joka tuottaa kaukolämpöä Pölkyn tuotannon sivuvirroista, mm. sahanpurusta ja puun kuoresta. Kaukolämmöllä lämpiää niin Pölkyn sahan omat tilat kuin Taivalkosken kunnan tiloja, sekä kaukolämpöä myydään taajaman asukkaille sekä yrityksille.

Taivalkosken kunnan edustajien, mm. kunnanjohtajan ja teknisen johtajan kanssa on aina käyty avointa keskustelua kumppanuushengessä tulevista hankkeista jo niiden varhaisessa vaiheessa. Investoinnit ovat luonnollisesti tarvinneet mm. rakennusluvat, mutta lisäksi niillä on vaikutusta alueen kaavoitukseen ja infrastruktuurin, mm. tiestöön. Toisinaan tarve on voinut olla esimerkiksi sopivan työvoiman löytymiseen liittyvää.

Myös Taivalkosken kunnassa yhteistyö on koettu toimivana. Kunnan tekninen johtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen kertoo, että vaikka yhteistyövuosien aikana henkilövaihdoksia on ollut molemmin puolin, on yhteistyötä aina leimannut hyvä yhteishenki ja yhdessä tulevaisuuteen katsominen. Kunnassa ei ole haluttu jättää asioita byrokratian rattaisiin, vaan päätöksiä on tehty nopeallakin aikataululla, jos hankkeiden edistyminen on sitä vaatinut.

”Me kun ollaan pieni kunta, olemme omalla tavallamme myös ketterä ja saamme asioita päätöksentekoon nopeastikin. Viimeisimmässä rakennuslupakäsittelyssä yhteistuumin teknisen lautakunnan jäsenet tuumasivat, että on hieno asia, että kunnassamme on tämmöinen toimija, joka investoi Taivalkoskelle,” Paakinaho-Heikkinen kertoo, ja jatkaa:

”Pölkyn kanssa yhteistyö on hyvin jouhevaa. Voimme keskustella isoistakin asioista, ja he kertovat omia ideoitaan. Esimerkiksi teollisuusaluekaavaa on kehitetty sen mukaisesti, mikä on palvellut alueen yrityksiä. Lisäksi on tärkeä kuulla myös mitä kuuluu. Pölkkyläiset ovat positiivisesti tulevaisuuteen suhtautuvia ja kertovat avoimesti sekä huolensa että myös ilonsa.”

Taivalkosken kunnan vaakunassakin on metsää ja saha – metsätöiden ja metsäteollisuuden merkitys seudulle on ollut vahva jo pitkään historiassa. Hyvin sujunut yhteistyö alueen toimijoiden kesken takaa tämän elinkeinon jatkuvuuden alueella myös tulevaisuudessa. Pölkyn näkökulmasta Taivalkosken sahan investoinnit pitävät sahan toiminnassa alueella menestyksekkäästi tulevina vuosikymmeninä – ja toimiva kumppanuus paikallisen kuntaorganisaation kanssa tukee tätä visiota.

 

Lue lisää