Työelämän murroksessa: Tuotantoteknologian modernisoitumiseen vastataan Pölkyn oppisopimuskoulutuksella

Työelämän murroksessa: Tuotantoteknologian modernisoitumiseen vastataan Pölkyn oppisopimuskoulutuksella

Investointiohjelman myötä Pölkyn sahoilla ja jatkojalostuslaitoksilla siirrytään uusimpaan teknologiaan, joka tuo mukanaan uudenlaisen osaamistarpeen. Työntekemisen luonne muuttuu fyysisestä työstä ja henkilön kädentaitoihin perustuvasta osaamisesta teknologiapohjaiseen prosessinhoitajan työhön. Työn vaativuus kasvaa, mutta samalla työ on fyysisesti kevyempää ja turvallisempaa.

Muuttuneisiin osaamistarpeisiin vastaamme muuntokoulutuksella, jossa järjestämme henkilöstöllemme työssä tapahtuvaa oppisopimuskoulutusta, joka räätälöidään joustavasti sekä yhtiön ja työn tarpeen mukaan että työntekijän henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Koulutusta on tilanteesta riippuen tarjolla sekä olemassa olevalle henkilöstölle, että investointien myötä rekrytoiduille uusille työntekijöille.

Uuden teknologian käyttöönoton ja henkilöstön muuntokoulutusten myötä työpaikoillemme muodostuu oppimisympäristöjä, joita hyödynnetään jatkuvassa kouluttautumisessa myös jatkossa osana työssäoppimista. Tämä on Pölkyn tapa toimia, ei vain kertaluontoinen projekti.

Hyvänä esimerkkinä oppisopimuskoulutuksen toteutuksesta on Taivalkosken tehtaan höyläämön uudistamisen myötä aloitettu koulutus, johon rekrytoitiin mukaan 10 uutta tuotantotyöntekijää. Taivalkoskelainen Arja Majava on yksi koulutuksen kautta työllistyneistä, joiden koulutus on pyörinyt toukokuusta 2021.

Arja ehti aloittaa työt vanhalla höyläämöllä edellisenä syksynä, josta koulutuksen myötä siirtyi uuden höyläämön tehtäviin ja käyttöönottoon.

”Koulutuksen alussa oli teoriapäivät, joiden jälkeen alettiin nostamaan tuotantoa uudella höylällä – käynnistelemään koneita ja katsomaan miten laitteiston eri osat toimivat. Myös myöhemmin on ollut koulutuspäiviä sekä etäkoulutusta, mm. automaatiokoulutuksen osalta,” Arja kuvailee oppisopimuskoulutuksen kulkua.

Koulutukselle on annettu oma tila, aika ja rauha, ilman työvelvoitetta koulutuspäivinä.

”Olemme saaneet ihan rauhassa keskittyä koulutukseen, sillä koulutuspäivinä ei ole tehty töitä, ja se onkin ollut todella hyvä. Olen viihtynyt koulutuksessa todella hyvin,” Arja kertoo.

Myös Arja kokee työn luonteen muuttuneen vanhalta höyläämöltä uudelle siirtyessä.

”Työ ei ole enää niin fyysistä. Uuden höyläämön tehtävissä on aika paljon tarkkailua, koneiden ja laitteiden hallintaa, ja käsin ei tarvitse tehdä enää niin paljoa, kun taas vertaa vanhalle puolelle. Tosi helppoa on nyt,” summaa Arja muutoksia työnkuvassaan.

Pölkyn koulutusohjelma tulee jatkumaan ja laajentumaan, kun investointiohjelman mukaiset teknologiauudistukset näkevät päivänvalon toimipisteillämme. Kannattaa siis seurata Pölkyn tiedottamista, mikäli koulutusohjelmamme voisi tarjota uusia uramahdollisuuksia sinulle tai lähipiirissäsi olevalle.

Arja Majava on ehtinyt perehdyttää saatuja oppeja myös eteenpäin kollegalleen Mikko Lohilahdelle.

 

Lue lisää