Pölkky Oy:n toimitusjohtajan katsaus

Pölkky Oy:n toimitusjohtajan katsaus

Pölkky – Elämänlaadulla on juuret

Pölkky tuottaa hyvinvointia pohjoisen metsistä, elämänlaatua koteihin ja julkisiin rakennuksiin sekä edesauttaa hyvinvointia globaalisti ekologisen rakentamisen kautta.

Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky-yhtymän sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat maan parhaalla puuraaka-ainealueella Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. Oulussa Pölkyllä on painekyllästyslaitos.

Liikevaihtomme on 160 miljoonaa euroa vuodessa. Pölkky on vahvasti vientiyritys. Liiketoimintamme tuottaa vientituloa lähes 100 miljoonaa euroa vuodessa. Pölkyn palveluksessa työskentelee 420 henkilöä.

Tilikauden 2020 taloudellinen tulos oli heikko, mistä huolimatta me Pölkyllä olemme tyytyväisiä saavutuksistamme, kehityksestämme, strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja eteenpäin viemisestä.

Taloudellinen asema ja tuloskehitys

Lähdimme tilikauteen 2020 haastavassa sahatavaramarkkina- ja työmarkkinatilanteessa. Liiketoiminnan kannattavuus oli tammi-maaliskuun ajan suunnitelmaa merkittävästi heikompi.

Koronapandemia toi epävarmuutta ja ennustettavuus heikkeni. Päätös pitää tuotantolaitokset käynnissä läpi kesän osoittautui oikeaksi. Toimintakyky säilyi ja haasteista huolimatta toimitukset onnistuivat.

Tilikauden toisella vuosipuoliskolla sahatavara- ja jatkojalostusmarkkinat vahvistuivat, kysyntä kasvoi ja toimitukset lisääntyivät. Markkinoiden piristymisestä huolimatta koko vuoden tulos jäi tappiolliseksi.

Tilikaudella 2020 Pölkky-yhtymän liikevaihto oli 160 miljoonaa euroa (168 M€). Tilikauden tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (0 €). Yhtymän rahoituksellinen asema heikentyi, omavaraisuusasteen ollessa 28,6 % (33,8 %).

Tilikauden ennakoitua heikompi tulos johtui pääosin työmarkkinahäiriöistä ja koronapandemian aiheuttamista markkinahäiriöistä. Luottamukseen rakentuvat vahvat kumppanuudet ovat kehittäneet liiketoimintaamme tässä haastavassa, poikkeuksellisessa ajassa. Luomme menestyksellistä tulevaisuutta yhdessä.

Uudistuva Pölkky

Yhtiöllä on uusi kannattavan kasvun strategia. Yhtiörakenneuudistus, johtamisjärjestelmän ja sisäisten prosessien kehitystyö sekä investointi- ja kehityssuunnitelma luovat kasvua ja lisäävät toiminnan tehokkuutta sekä liiketoiminnan kannattavuutta. Pölkyn tuotantoyhtiöt ja raaka-aineenhankintayhtiö fuusioituvat Pölkky osakeyhtiöön 1.9.2021. Yhtiön hallitustyöskentely on vahvistunut entisestään uuden jäsenen, Peter Nygårdin, valinnan myötä. Strategian toteuttamiseksi tarvittavat operatiivisen organisaation muutokset ovat valmiita.

Pölkky kasvaa kehittämällä jatkojalostusliiketoimintoja ja uudistamalla sahausteknologiaa. Investointiohjelman ensimmäinen kehitysprojekti, Taivalkosken huippumoderni höyläämö, on valmistumassa ja tuotanto käynnistyy kesäkuussa 2021. Höyläämö kasvattaa yhtiön liikevaihtoa noin 30 miljoonaa euroa ja parantaa kannattavuutta merkittävästi.

Panostimme tilikaudella 2020 merkittävästi digitalisaatioon ja järjestelmäkehitykseen. Kehityshankkeita on puunhankinnassa, tuotannonohjauksessa, asiakkuudenhallinnassa, projektinhallinnassa, ICT-infrastruktuurissa ja tietoturvassa. Teknologian kehittäminen on hyvin keskeinen osa liiketoimintamme kehitystyötä.

Henkilöstön osaaminen, motivaatio ja työhyvinvointi ovat yhtiömme menestystekijöitä. Panostamme ihmisiin ja kehitämme osaamistamme muuttuvan työelämän vaatimuksia vastaavaksi. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää ja korostunut tänä vaikeana aikana, poikkeusoloissa. Vahvistamme turvallisuus- ja vastuullisuustyön tekemistä yhtiössämme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Yli 50-vuotias brändimme on arvokas voimavara yhtiölle. Vahva ja erottuva brändi luo edellytyksiä toiminnan jatkuvuudelle ja kannattavalle kehittymiselle. Olemme panostaneet brändin kirkastamiseen ja sen aiempaa vahvempaan hyödyntämiseen. Uusi sloganimme Roots for Quality Living, suomeksi Elämänlaadulla on juuret, kiteyttää Pölkyn ominaispiirteitä, arvomaailmaa ja meidän tuottamaa arvoa asiakkaillemme.

Määrätietoisesti kohti tulevaa, näkymät tilikaudelle 2021

Tällä hetkellä toimimme täysillä, yhä poikkeuksellisissa oloissa. Katsomme tulevaan ja etenemme strategisten suunnitelmiemme mukaisesti. Tavoitteenamme on rakentaa kannattavampaa liiketoimintaa, asiakaslähtöisesti, osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön kanssa.

Sahatavara- ja puutuotemarkkinoilla on kuluvalla tilikaudella hyvät näkymät, kysyntä on vahvaa ja hinnat vahvistuvat. Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa ja kannattavuus paranee.

Olemme hankkineet Pölkylle FSC-sertifikaatin, joka mahdollistaa lopputuotteidemme paremman menekin eri markkinatilanteissa sekä vastaa kuluttajien kasvavaan huoleen raaka-aineen alkuperästä. Valmistaaksemme laadukkaita tuotteita, tarvitsemme laadukasta raaka-ainetta kaikissa markkinatilanteissa. Nyt on hyvä aika puukaupoille.

Petteri Virranniemi,
toimitusjohtaja

Pölkyn toimitusjohtaja Petteri Virranniemi

 

Lue lisää