Sertifikaatit

Sertifikaatit

Elämänlaatu, pohjoinen luonto ja kestävä puukauppa ovat kaikki Pölkyn avainarvoja. Siksi tuotteiden valmistus ja tekemämme laadunvalvonta on sertifioitua aina puunhankinnasta lopputuotteen toimitukseen asti.

Sertifiointijärjestelmät

FSC on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon jäsenjärjestö, joka edistää metsien vastuullista käyttöä sertifioinnin kautta. Lue lisää FSC-sertifikaatista ja sen vaikutuksista puukappaan.

PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää kestävää metsätaloutta ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Lue lisää Pölkyn kestävästä puunhankinnasta.

Ympäristöseloste

Suomalaisen sahatavaran ja höylätyn puutavaran ympäristöseloste on tarkoitettu Sahateollisuus ry:n jäsenyrityksille. Vapaaehtoisesta ja standardoidusta EPD ympäristöselosteesta löytyy tietoa mm. tuotteen elinkaariarvioinnista, ympäristövaikutuksista ja -indikaattoreista. Lue lisää kestävästä metsänhoidosta sekä lataa ja tutustu Sahateollisuuden ympäristöselosteeseen.

Puunhankinta

Puunhankinnan sertifikaatit todistavat, että Pölkky on sitoutunut käyttämään ja soveltamaan laadunhallintajärjestelmää sekä puun hankinnassa, myynnissä että toimittamisessa asiakkaille. Lue lisää Pölkyn vastuullisesta puunhankinnasta tai lataa ja tutustu puunhankinnan sertifikaatteihin.

Suoritustasoilmoitukset

Suoritustasoilmoituksesta pääsee tutustumaan tuotteen ominaisuuksien arvoihin ja luokkiin, kuten puulajeihin, mittoihin, käyttötarkoituksiin ja valmistajaan. Lataa ja tutustu tuotteidemme suoritustasoilmoituksiin.