Pölkky Oy:n toimitusjohtajan katsaus

Pölkky Oy:n toimitusjohtajan katsaus

Sahatavaramarkkinan heikentyminen latisti lupaavan alkuvuoden

Kokonaisuutena tilikauden 2019 tulos oli pettymys. Ainekset parempaan olivat olemassa.

Lähdimme tilikauteen hyvässä markkinatilanteessa. Liiketoiminnan kannattavuus oli tammi-syyskuun ajan odotetulla tasolla, suunnitelman mukainen.

Syksyllä sahatavara- ja jatkojalostusmarkkinoiden kehitykset erkaantuivat toisistaan. Sahatavaramarkkina heikentyi voimakkaasti ja nopeasti, minkä vuoksi tilikauden viimeinen neljännes oli yhtiölle tappiollinen. Onnistuimme reagoimaan tilanteeseen oikea-aikaisesti, oikeantasoisilla tuotannonrajoituksilla.

Jatkojalostusliiketoiminta oli koko vuoden kannattavaa ja kysyntä vahvaa − vaikutus kokonaistulokseen oli positiivinen. Onnistuimme myymään ja tuottamaan jatkojalostettuja tuotteita ennätyksellisesti.

Tilikaudella 2019 Pölkky-yhtymän liikevaihto oli 168 miljoonaa euroa (180,7 M€). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (9,1 M€). Yhtymän rahoituksellinen asema säilyi vahvana, omavaraisuusasteen ollessa 33,8 % (32,2 %).

Haluan kiittää pölkkyläisiä ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2019. Luomme menestyksellistä tulevaisuutta yhdessä.

Uudistuva Pölkky

Rakennamme uutta Pölkkyä. Uuden strategian ja strategisten päätösten toteuttaminen näyttäytyy uudelleen rakentamisen ajanjaksona, erilaisina muutoksina ja kehitysprojekteina.

Pölkky kasvaa kehittämällä jatkojalostusliiketoimintoja ja uudistamalla sahausteknologiaa. Suunnitelmallinen sisäisten prosessien kehitystyö lisää osaltaan toiminnan tehokkuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta.

Yhtymän johtamisjärjestelmä on kehittynyt johdonmukaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Uudistuvan, osaavan johtoryhmän kautta yllämme strategisiin tavoitteisiimme.

Investoinnit mahdollistavat kasvun. Olemme aloittaneet uuden investointiohjelman toteuttamisen käynnistämällä Ulea Oy:n höyläämöinvestointiprojektin.

Ulea Oy:n höyläämön työmaa 8.4.2020

Taivalkoskelle valmistuva huippumoderni höyläämö kasvattaa yhtymän liikevaihtoa noin 30 miljoonaa euroa ja parantaa kannattavuutta merkittävästi. Investoinnin vaikutukset näkyvät tilikaudella 2021.

Määrätietoisesti kohti tulevaa

Alkuvuonna toimialamme ja yhtiömme kohtasivat historiallisen laajat ja pitkät työtaistelut. Kuukauden yhtäjaksoinen lakko hankaloitti merkittävästi liiketoimintaamme.

Tällä hetkellä toimimme täysillä, jälleen poikkeuksellisissa oloissa. Koronavirus koettelee meitä ja koko maailmaa.

Pölkky-yhtymän sahat tarvitsevat tukkia. Pölkky Metsä KMO Oy:n hankintaesimiehet ostavat puuta kesäajan korjuuseen ja jo syksynkin tarpeisiin. Metsässä on nyt loistokelit liikkua ja käydä katsomassa leimikoita.

Olemme erityisen kiinnostuneita mäntysahapuuvaltaisista leimikoista. Poikkeustilan vuoksi metsätoimistomme maakunnissa ovat suljettuina, mutta puunostajamme tavoittaa puhelimella ja sähköpostilla.

Markkinoiden ja talouden ennustaminen on nyt erityisen haasteellista. Olemme varautuneet, että lähikuukausina voimme kohdata erilaisia häiriöitä toimitusketjuissa, tuotannossa ja työssä yleensä.

Katsomme tulevaan ja etenemme strategisten suunnitelmiemme mukaisesti. Tavoitteemme on rakentaa kannattavampaa liiketoimintaa, minkä eteen teemme töitä reippaasti.

Petteri Virranniemi,
toimitusjohtaja

Lue lisää