Uusi metsänomistaja – muista nämä!

Uusi metsänomistaja – muista nämä!

Onnea onnistuneista metsäkaupoista ja tervetuloa jatkamaan sukupolvien mittaista elämäntyötä! Metsänomistus tuo mukanaan paljon uutta opittavaa – varsinkin sellaiselle, joka on alalla täysi untuvikko. Kannattaa kuitenkin muistaa, ettet ole tilanteessa täysin yksin, sillä Suomesta löytyy yhteensä yli 600 000 metsänomistajaa!

Metsänomistajien lisäksi metsänhoidon alkutaipaleella sinua auttavat useat eri metsätalouden ja -teollisuuden tahot, kuten asiantuntijamme Pölkyllä. Tähän artikkeliin olemmekin koonneet uudelle metsänomistajalle lyhyen muistilistan sekä pinon hyödyllisiä linkkejä, joihin suosittelemme tutustumaan ennen varsinaisen metsänhoidon aloittamista.

Sopimukset ja hakemukset

Allekirjoitettuasi metsän kauppa-, lahja- tai vaihtokirjan, tulee sinun hakea maanmittauslaitokselta lainhuutoa. Lainhuuto haetaan kuuden kuukauden sisällä sopimuksen kirjoittamisesta ja se rekisteröi kiinteistön omistusoikeuden. Vain lainhuudatetun kiinteistön voi kiinnittää tai käyttää velan vakuutena. Myös kaupan vahvistaja voi laittaa rastin ruutuun omassa MML-ilmoituksessaan, joka käynnistää lainhuutoprosessin.

Metsälle kannattaa hankkia myös voimassa oleva ja koko tilan kattava vakuutus, joka korvaa kaikki toivomasi vahingot. Tämä ei ole pakollinen, mutta suositeltava toimenpide esim. myrskytuhojen varalta.

Verotus

Jokaisen metsänomistajan tulee täyttää verottajan lähettämä metsätalouden veroilmoitus 28. helmikuuta mennessä. Ilmoitukseen kirjataan kaikki kuluneen kalenterivuoden aikana saadut ja maksetut arvolisäverot. Metsätalouden veroilmoituksen voi jättää täyttämättä silloin, kun vuoden aikana kertyneitä metsätalouden tuloja ja menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin vaikuttavia tapahtumia ei ole.

Pidä kirjaa puunmyyntituloistasi, sillä jos ne ylittävät 15 000 euroa vuodessa, joudut liittymään ALV- velvolliseksi tai hakemaan poikkeuslupaan ALV-velvollisuudesta. ALV- velvolliseksi voi hakeutua, vaikka puunmyyntitulot jäävät alle vaaditun rajan. ALV vuosi-ilmoitus tuo nimittäin oikeuden ALV-vähennyksiin, joista on usein taloudellista hyötyä metsänomistajille.

Voit lukea lisää metsäverotuksesta ja täyttää veroilmoituksesi kätevästi verkossa vero.fi -palvelussa.

Oikeudet ja velvollisuudet

Metsän omistus tuo mukanaan vapauden lisäksi vastuuta. Yksi esimerkki velvoitteista on mahdollisiin metsätuhoihin reagoiminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että laki metsätuhojen torjunnasta velvoittaa korjaamaan myrskyn kaatamat ja vaurioittamat puut pois metsästä, jos määräraja ylittyy. Männylle tämä määräraja on enemmän kuin 20 m3/ha ja kuuselle 10 m3/ha. Metsänomistajana sinulla on myös velvollisuus pitää huolta kiinteistölle osuvista metsäteistä sekä maksaa niiden ylläpidosta. Toisaalta sinulla on myös oikeus päättää tien käytöstä ja kunnostuksesta tiekunnan kautta. Tutustu metsälakiin ja sen pykäliin tarkemmin täällä.

Metsänhoito

Ennen metsänhoidon toimenpiteiden aloittamista on tärkeä määrittää mm. metsätilan rajat, alueelle osuvat erityiset luontokohteet sekä metsän tämänhetkinen kehitysvaihe. Tietojen pohjalta laaditaan ajantasainen metsäsuunnitelma kuvioittain, joka sisältää ehdotuksen metsänhoitotöistä ja hakkuista seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Suunnitelmaan listataan myös suojeltavat- tai säästettävät kohteet sekä virkistys- ja monikäyttöön liittyvät asiat omien toiveiden mukaisesti. Metsäsuunnitelma ei ole pakollinen, mutta helpottaa kokonaiskuvan muodostamista omasta metsätilastaan.

Metsän eri kehitysvaiheisiin kuuluvat aukea, taimikko, nuori kasvatusmetsä, varttunut kasvatusmetsä sekä uudistuskypsä metsä. Metsänhoidon toimenpiteet valitaan metsän kehitysvaiheesta ja yksilöllisistä tarpeista riippuen. Metsäasiantuntijamme auttavat mielellään hoitotoimenpiteiden suunnittelussa. Lue lisää yleisimmistä metsänhoidon toimenpiteistä täällä.

Muista, että hakkuusta tulee tehdä aina metsänkäyttöilmoitus vähintään 10 päivää ja aikaisintaan kolmen vuotta ennen toimenpiteen alkua. Kannattaa ottaa myös selvää kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten tukien eli Kemera-tukien saannin mahdollisuuksista. Tukia myönnetään mm. taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon sekä metsän terveyslannoitukseen. Tukihakemus tulee tehdä aina ennen töiden aloittamista.

Puukauppa

Onko puukauppa ajankohtainen? Ota yhteys alueesi metsäasiantuntijaan ja laita puukaupan pyörät pyörimään! Tarkemmat tiedot kaupan eri vaiheista ja metsän hakkuutavoista löydät täältä.

Me Pölkyllä ostamme ja jalostamme lujasta pohjoisen puusta korkealaatuisia rakentamisen ratkaisuja koteihin, työpaikkoihin ja julkisiin tiloihin. Meille kodin lämpö, pitkät perinteet ja elämänlaadun parantaminen ovat avainarvoja. Myymällä puusi meille varmistat, että rakkaudella kasvatettu raaka-aine ilahduttaa vielä tulevienkin sukupolvien arkea!