Polkky slider large logo
Laatupuuta useammassa sukupolvessa.
Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja.

Yritys

Elämänlaadulla on juuret.

Kodin tuntu, viihtyisyys ja elämänlaatu – me Pölkyllä jalostamme näitä lujasta pohjoisen puusta. Valmistamme uusiutuvasta raaka-aineesta korkealaatuisia rakentamisen ratkaisuja kaikkialle, missä ihmiset elävät arkeaan. Osana Pölkky-perhettä metsänomistajillamme, jälleenmyyjillämme sekä asiakkaillamme on kaikilla oma tärkeä roolinsa parempien elinympäristöjen rakentamisessa. Pölkyllä on puunjalostuksessa pitkät perinteet, ja sen parissa työskentelee meillä monesta perheestä useampaa sukupolvea. Meillä Pölkyllä elämänlaadulla on juuret.

Kestävä metsätalous

Uusiutuva, vastuullisesti tuotettu puu on ainoa kestävän kehityksen mukainen rakennusmateriaali. PEFC-vastuullisuussertifioitu puumme korjataan kestävästi pohjoisen suurista talousmetsistä. Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottava puunhankintamme edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti vastuullista metsätaloutta toiminta-alueellamme.

Tunnusluvut

Tunnusluvut

Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja

Tuotanto

Tuotanto

Tehokas tuotantomme auttaa asiakkaitamme menestymään

Arvot

Arvot

Toimintamme perustuu yrittäjyyteen, kumppanuuteen ja vastuullisuuteen.

Meistä

Luotettava ja palveleva asiantuntija

Pölkky Oy on Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja. Pölkky Oy:n sahat ja jatkojalostuslaitokset sijaitsevat maan parhaan puuraaka-ainealueen keskellä Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. Tuotannostamme 75 % on mäntyä ja 25 % kuusta. Oulussa Pölkyllä on painekyllästyslaitos.

Kun koko tuotantoketju aina puunhankinnasta sahaukseen ja jatkojalostukseen on saman toimijan hallussa, tuotteet ovat tasalaatuisia ja toimitusvarmuus taattu. Nykyaikainen tuotantoteknologiamme, logistinen osaamisemme, vastuullinen henkilökuntamme ja luotettavat toimituksemme auttavat asiakkaitamme menestymään omassa liiketoiminnassaan.

Juurilla on merkitystä

Pitkä kokemuksemme palveluksessasi

Pölkky Oy:n perusti vuonna 1968 Virranniemen suvun isoisä, maanviljelijä Erkki Virranniemi. Viiden vuosikymmenen ajan Pölkky Oy on kehittynyt menestyväksi perheomistuksessa olevaksi puunjalostusyritykseksi.

Historiamme

1962
Erkki Virranniemi aloitti sahaustoiminnan kenttäsirkkelillä.
1965
Virranniemen Saha Oy perustettiin Pohjois-Kuusamoon.
1968
Sahalaitos siirrettiin nykyiselle paikalle ja yhtiön nimeksi tuli Pölkky Oy.
1972
Aloitettiin höyläystoiminta.
1974
Erkki Virranniemen kuoltua toimitusjohtajaksi tuli hänen leskensä Saara Virranniemi.
1976
Tuli tuhosi täydellisesti sahan tuotantolaitoksen 20.4.1976.
1985
Sahan päärakennus tulessa 15.8.1985. Rakennus tuhoutui tunnissa maan tasalle.
1986
Palon jälkeen sahan jälleenrakentaminen aloitettiin välittömästi. Uuden sahan vihkiäisiä vietettiin 1986.
1991
Saara Virranniemi luovutti toimitusjohtajan toimen pojalleen Jouko Virranniemelle.
1991
Aloitettiin kyllästystoiminta, rakennettiin kyllästämö Ouluun.
1997
Pölkky Oy osti Enso Oy:ltä Taivalkosken sahan liiketoiminnan (Ulea Oy).
1999
Ulean uuden veistosahan vihkiminen
2001
Pölkky oli ensimmäinen suomalainen puunjalostusyritys, jolle myönnettiin kansainvälinen PEFC-sertifikaatti.
2007
biolämpölaitos valmistui Kuusamoon, dimensiolajittelulaitoksen uudistus Taivalkosken sahalle sekä muita tärkeitä investointeja.
2009
Pölkky osti Ruukki Group:lta Lappipaneli Oy:n liiketoiminnan. Kuivaamoinvestoinnit Kuusamoon. Pölkystä Pohjois-Pohjanmaan vuoden kouluttaja.
2010
Kutteripussituslinjan uudistus.
2012
Pölkky Oy osti UPM:ltä Kajaanin sahan liiketoiminnan (Kajaaniwood Oy).
2012
Käynnistyi uusi liimapalkkitehdas Kuusamossa.
2017
Pölkky Oulun kauppakamarin vuoden laadullisesti ja määrällisesti kouluttautunein jäsenyritys.
2018
Pölkky kehitti tukinlajittelua investoimalla röntgentekniikkaa kaikille Pölkyn sahoille.
2018
Jo kolmas sukupolvi Pölkkyläisiä töissä
2018
Uusi toimitusjohtaja liittyy joukkoomme.
2018
Pölkky allekirjoitti aiesopimuksen uudesta Trimble ConnectedForest -puunhankintajärjestelmästä.
2020
Pölkky Oulun kauppakamarin vuoden laadullisesti ja määrällisesti kouluttautunein jäsenyritys.
2021
Pölkky toteuttaa tilikauden aikana fuusion, jonka myötä yhtymän osana olevat Ulea Oy, Kitkawood Oy, Kajaaniwood Oy ja Pölkky Metsä Kmo Oy yhdistyvät Pölkky Osakeyhtiöön. Yhdistyminen uudistaa ja tehostaa yhtiön toimintaa ja hallintoa sekä rakentaa yhtenäistä, yhtä Pölkkyä.
2021
Rakentaessaan yhtenäistä, yhtä Pölkkyä, yhtiö uusii myös brändinsä. Uusi brändiviestimme on Pölkky – Roots for Quality Living, suomeksi Elämänlaadulla on juuret. Pölkky on elämänlaatua tuottavien rakentamisen ratkaisujen jalostaja sekä metsänomistajien ja asiakkaidensa läheinen kumppani elämänlaadun juurilla, parempien elinympäristöjen mahdollistajana.

Kestävällä metsänhoidolla on suuri merkitys ympäristötietoisilla markkinoilla.

Uutiset ja artikkelit

Kuinka voimme auttaa?