Laadukkaita tuotteita ympäristön ehdoilla

Laatu- ja ympäristöperiaatteet

Pölkyn laatu- ja ympäristöperiaatteet luovat perustan asiakaslähtöisen liiketoiminnan toteuttamiselle ja varmistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme sekä tuotteidemme laatuun. Edellytämme myös omilta kumppaneiltamme sitoutumista Pölkyn laatu- ja ympäristöperiaatteiden noudattamiseen, jotta ne toteutuvat tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Periaatteiden peruselementit

  • Asiakaslähtöisyys on kaiken toimintamme perusta
  • Mittaamme asiakastyytyväisyyttä ja kehitämme toimintaamme saatujen palautteiden kautta
  • Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme sen jatkuvaan parantamiseen
  • Seuraamme ja mittaamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ja työskentelemään ympäristön hyväksi
  • Noudatamme viranomaisten määräämiä asetuksia, lakeja ja suosituksia
  • Noudatamme FSC- ja PEFC-sertifiointivaatimuksia
  • Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, osaamiseen, koulutukseen ja uusimpien teknologioiden käyttöönottoon

Johto mukana jatkuvuuden takaamisessa

Pölkyn johto on sitoutunut laadunhallintajärjestelmän vaikuttavuuden arviointiin, vaatimusten täyttymiseen ja sen jatkuvaan parantamiseen. Johto vastaa myös siitä, että laatu- ja ympäristöperiaatteet ovat koko organisaation tiedossa ja organisaatio soveltaa niitä omassa toiminnassaan.