Luomme hyvinvointia pohjoisen metsistä

Pölkyn arvot

Pölkky luo hyvinvointia pohjoisen metsistä. Haluamme olla kannattava, asiakaslähtöinen ja kehittyvä – paras pohjoisen puun jalostaja. Seuraavien vuosien aikana keskitymme siihen, että voimme tarjota ja kehittää laadukkaita tuotteita ja parasta palvelua asiakkaillemme.

Arvomme

Pölkyn missio, visio ja strategia perustuvat Pölkyn arvoihin. Arvot ohjaavat toimintaamme ja ovat toimintamme ydin. Arvot kuvastavat sitä, mitä me olemme, miten me työskentelemme ja toimimme yhdessä.

Yrittäjyys 

Meillä on vahva yrittämisen kulttuuri ja tuemme työntekijöitämme sisäiseen yrittäjyyteen. Kehitämme liiketoimintaamme, ideoimme ja luomme uutta rohkeasti.

Kumppanuus 

Kumppanuus on yksi tärkeimmistä strategisista arvoistamme. Luomme uudenlaisia yhteistyömalleja ja -käytänteitä sekä etsimme uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Meillä on kumppaneidemme kanssa yhteisiä tavoitteita, ja yhteistyömme perustuu luottamukseen. Kumppanuuksissa jaetaan hyötyjä ja riskejä, luodaan uutta ja kehitetään prosesseja – synnytetään innovaatioita.

Vastuullisuus

Toimintamme on vastuullista kaikilla tasoilla. Olemme liiketaloudellisesti, ekologisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä toimija. Haluamme varmistaa toiminnan jatkuvuuden myös tuleville sukupolville noudattamalla kannattavan ja kestävän liiketoiminnan periaatteita.

Arvomme tukevat jatkuvuutta

Tuemme tätä strategiaa panostamalla asiakaslähtöiseen liiketoimintaan, ihmisiin ja teknologiaan. Teemme kannattavaa liiketoimintaa laatu- ja ympäristöperiaatteet sekä sidosryhmiemme ja henkilöstömme tarpeet huomioon ottaen. Viestiämme vie eteenpäin brändilupauksemme Roots for Quality Living, suomeksi Elämänlaadulla on juuret.