40 vuoden kokemus puunjalostuksesta
Tuotanto

Kilpailukyky syntyy tehokkuudesta

Pölkky Oy:n sahat sijaitsevat maan parhaan puuraaka-ainealueen keskellä Kuusamossa, Taivalkoskella ja Kajaanissa. Lisäksi yhtiöllä on painekyllästyslaitos Oulussa. Investoimme jatkuvasti nykyaikaisiin tuotantolinjoihimme ja koko henkilöstömme osaamiseen, jotta pystymme vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme ja markkinoiden tarpeisiin. Investoimme 2000-luvun aikana noin 50 miljoonaa euroa panostaaksemme moderniin tuotantoon.

Pölkky-yhtymässä osakkuusyrityksineen työskentelee yli 420 puualan ammattilaista. Koko tuotantoketjussa alihankkijayritykset mukaan lukien on joka päivä töissä yli 600 osaajaa.

Osaava henkilöstö on myös voimavaramme. Ammattitaitomme sekä nykyaikaiset, tehokkaat laitoksemme pitävät puutuotejalosteidemme laadun korkeana myös jatkossa.

Vuosittainen sahatavaratuotantomme on 700 000 m³, josta jatkojalostetaan noin 30 prosenttia. Kuusamossa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Pölkky Oy:llä on tuotantolaitokset Taivalkoskella, Oulussa, Pohjois-Kuusamon Kitkalla sekä Kajaanissa.

Tuotantoa myös ulkomaille

Suomessa on totuttu rakentamaan puusta, mutta puurakentamisella on hyvä imago myös kansainvälisesti. Pölkky vei vuonna 2018 tuotteitaan 35 maahan yhteensä 110 miljoonalla eurolla. . Kehittyvien talouksien nopea väestön- ja talouden kasvu lisäävät rakennuspuun kysyntää. Rakentajat arvostavat puuta ekologisena materiaalina. Maailman sahatavaramarkkinat ovat noin 300 miljoonaa kuutiota vuodessa, joten puunjalostusteollisuudesta löytyy paljon kasvupotentiaalia, kunhan hyödynnämme metsiämme vastuullisesti.

Kuinka voimme auttaa?