Ekologista ja terveellistä

Joka kolmas hirsitalo myydään ulkomaille

Kuusamo Hirsitalojen Nuuna-talo on unelmien koti. Hirsitalossa on taloudellista, terveellistä ja turvallista asua.

Hirsitalojen osuus talomarkkinoista Suomessa on tällä hetkellä suurempi kuin kertaakaan 60 vuoteen.

– Viime vuonna jo reilut 20 prosenttia omakotirakentajista valitsi hirsitalon ja monissa maakunnissa luku on tätäkin suurempi. Vielä muutamia vuosia sitten hirsitalojen osuus oli alle kymmenen prosenttia, sanoo Kuusamo Hirsitalot Oy:n toimitusjohtaja Arto Orjasniemi.

Suomessa rakennettiin viime vuonna noin 7.500 omakotitaloa. Arvion mukaan vuonna 2020 jo 25 prosenttia uudiskohteista olisi hirsitaloja.

Ekologista ja terveellistä

Orjasniemen mukaan rakentajat arvostavat ennen kaikkea hirsitalojen ekologisuutta ja asumisen terveysnäkökohtia. Moderni hirsitaloarkkitehtuuri puhuttelee etenkin nuoria rakentajia siinä missä vanhempi sukupolvi arvostaa Orjasniemen mukaan tunnelmaa ja hirsirakentamisen perinteitä.

– Materiaalin osuus nousee koko ajan yhä tärkeämpään rooliin talopaketin valinnan yhteydessä. Olemme tekemisissä tulevaisuuden raaka-aineen kanssa. Tämä haastaa koko alan yhä innovatiivisempaan suunnitteluun niin materiaalin kuin rakennustenkin suhteen.

Vienti kasvuuralle

Hirsitaloteollisuuden kokonaisliikevaihto nousi Suomessa viime vuonna 230 miljoonaan euroon, josta noin kolmannes tuli viennistä. Kasvua edellisvuodesta oli 22 miljoonaa euroa eli yli kymmenen prosenttia.
Kuusamo Hirsitaloille tärkeimpiä vientimaita ovat perinteisesti olleet Keski- ja Etelä-Euroopan alueet. Yritys myy hirsirakennuksia yli kymmeneen maahan, joista kaukaisimmat ovat Japani ja Korea. Juuri nyt katseet on kohdistettu länteen.

– Ruotsi on tulevaisuuden markkina-alue, uskoo Kuusamo Hirsitalojen vientipäällikkö Olli Kivivuori.

Kivivuoren mukaan Ruotsi on potentiaalinen markkina-alue, sillä maassa ei juurikaan ole modernia hirsitalotuotantoa eikä hirsitalorakentamisen traditiota. Omakotitalojen lisäksi hirsi kiinnostaa rakennusmateriaalina myös ruotsalaisia vapaa-ajanrakentajia.

– Kakkoskotien suosio kasvaa Ruotsissa nopeasti ja niistä halutaan entistä laadukkaampia.

Suomalaisten kanssa Ruotsin markkinoista kilpailevat lähinnä virolaiset toimijat.

Puun alkuperä tärkeää

Kuusamo Hirsitalojen Ruotsin edustaja Leif Wester Uumajasta sanoo, että Ruotsin markkinat kehittyvät nopeasti ja odotukset ovat suuret. Esimerkiksi Uumajassa alkaa lähiaikoina 8-kerroksisen puutalon rakentaminen.

– Ruotsalainen talorakentaminen perustuu perinteisesti elementteihin. Puuvarantoja meillä on, mutta hirsitaloja tähän mennessä vielä huomattavan vähän.

Westerin mukaan Ruotsissa keskustellaan Suomen tavoin rakennusten sisäilmasta ja tässä keskustelussa hirsi on noussut materiaalina hyvin esiin.

– Hirren terveellisyyttä ja ekologisuutta arvostetaan. Ruotsalaisille myös puun alkuperä ja muut vihreät arvot ovat tärkeitä. Pohjoissuomalainen, hitaasti kasvanut puu on raaka-aineena erityisen arvokas.

Kuusamo Hirsitalojen raaka-aine tulee kuusamolaiselta Pölkky Oy:ltä.

Pölkyn vuosittainen sahatavaratuotanto on noin 680.000 kuutiota, josta jatkojalostetaan jo reilut 40 prosenttia. Yhtiön vienti ylitti viime vuonna sadan miljoonan euron rajan. Liikevaihto oli noin 161 miljoonaa euroa.


Kuusamo Hirsitalot Oy:n juuret ovat Kitkajärvellä

Kuusamo Hirsitalot Oy:n juuret ovat Kitkajärven rannalla, missä veljekset Simo ja Arto Orjasniemi aloittivat huvila- ja talovalmistuksen jo 1990-luvun alussa.

Vuoden 1997 lopussa perustettiin Kuusamo Hirsitalot Oy, jonka osakkaiksi tulivat myös Pölkky Oy:n silloiset omistajat Jouko ja Antti Virranniemi sekä Pölkky Oy.

Pienestä paikallisesta toimijasta on kehittynyt yksi Suomen suurimmista hirsitalo- ja -huvilavalmistajista. Vuonna 2017 Kuusamo Hirsitalot Oy oli liikevaihdoltaan Suomen viidenneksi suurin hirsitalovalmistaja noin 10 prosentin markkinaosuudellaan.

Kuusamo Hirsitalot Oy:n liikevaihto on noin 16 miljoonaa euroa ja se työllistää lähes 50 henkilöä. Toimi- ja tuotantotilat sijaitsevat Kuusamon keskustan välittömässä läheisyydessä.

Lue lisää