Suunnitelmallinen metsänhoito edistää ympäristön hyvinvointia
Kestävää metsänhoitoa

Suunnitelmallinen ja luonnon monimuotoisuuden huomioonottava puunhankinta yhdistettynä tuotantolaitosten ympäristövaikutusten vähentämiseen on taloudellista myös luonnon kannalta. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia ja -riskejä ja kehitämme toimintatapojamme niiden mukaan. Periaatteenamme onkin ottaa ympäristö huomioon tuotannon kaikissa vaiheissa.

Puunhankinnan tavoitteena on saada raaka-ainetta sahoille, mutta samalla edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti sekä kulttuurisesti kestävää metsätaloutta toiminta-alueellamme.

Tavoitteellista toimintaa

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta raaka-aineen käyttö olisi aina mahdollisimman tehokasta. Näin korjuusta, sahaus- ja jalostetuotannosta sekä kuljetuksista johtuvia ympäristörasituksia voidaan edelleen vähentää. Tutkimmekin jatkuvasti toimintamme vaikutuksia.

Esimerkiksi lämmöntuotannon suhteen olemme täysin omavaraisia. Aikaisemmin osa polttokelpoisesta raaka-aineesta jäi käyttömahdollisuuden puutteesta johtuen lojumaan ja osa lajittelun jälkeen toimitettiin suurempien voimalaitoksien käyttöön. Nyt sahaustoiminnan sivutuotteina syntyneet puunkuoret, sahanpurut ja kutterinlastut hyödynnetään tehokkaasti omassa biolämpövoimalaitoksessa.

Säästöpuuryhmän poltto edistää biodiversiteettiä

Pölkky Metsä on mukana toteuttamassa luonnonhoidollisia säästöpuuryhmien polttoja yhdessä metsänomistajan kanssa. PEFC-sertifiointi edellyttää ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta, mihin yhtenä osana kuuluu säästöpuuryhmien poltot. Poltoilla edistetään, ylläpidetään ja pyritään lisäämään palon vaurioittamista puuaineksista riippuvaisten lajistojen elinympäristöjä. Polttojen myötä myös lahopuun määrä metsissä lisääntyy.