Uusi investointi Kajaanin tuotantolaitokselle

Uusi investointi Kajaanin tuotantolaitokselle

Pölkky Oy:n uusi kannattavan kasvun strategia, sisältäen yhtiörakenneuudistuksen, investointi- ja kehityssuunnitelman sekä johtamisjärjestelmän ja sisäisten prosessien kehitystyön, luo kasvua ja lisää yhtiön toiminnan tehokkuutta sekä liiketoiminnan kannattavuutta.

Lähitulevaisuudessa Pölkky Oy kasvaa kehittämällä jatkojalostusliiketoimintojaan ja uudistamalla sahausteknologiaansa. Investointiohjelman ensimmäinen kehitysprojekti, Taivalkosken huippumoderni höyläämö, on valmistunut ja otettu vastikään tuotantokäyttöön. Höyläämöinvestointi kasvattaa yhtiön liikevaihtoa arviolta noin 30 miljoonaa euroa.

Toteutus yhteistyössä Jartek Invest Oy:n ja Jartek AI Oy:n kanssa

Kun jalostustoiminnan kehittäminen on saatu hyvään vauhtiin, on aika käynnistää myös sahausteknologiauudistus. Uudistus lähtee liikkeelle modernin lajittelulaitoskokonaisuuden investoimisella Kajaanin tuotantolaitokselle. Investointi sisältää sekä tuorelajittelu- että rimoituslaitokset oheislaitteineen. Investoinnin toimittaa Jartek Invest Oy ja projekti onkin jatkoa hyvin alkaneelle yhteistyölle yhtiöiden välillä. Lajittelujärjestelmän automaationasennuksen toteuttaa puolestaan Jartek AI Oy. Yhteistyökumppanin valitseminen automaatioprojektiin osoittautui hyvin helpoksi, sillä Jartek AI Oy on hiljattain toimittanut automaatioratkaisuja myös Pölkky Oy:n Taivalkosken tuotantolaitoksen höyläämölle ja kuivalajittelulle.

”Kajaanin tuotantolaitos on vaativa konseptinsa suhteen, sillä uusi linjasto asennetaan nykyiseen rakennukseen mahdollisimman lyhyellä tuotannon pysähdyksellä. Koemme, että paikalliset kumppanit palvelevat tarpeitamme tässä tapauksessa parhaiten”, Pölkky Oy:n toimitusjohtaja Petteri Virranniemi toteaa.

Kajaanin hankkeen valmistelutyöt ovat jo täydessä vauhdissa ja laiteasennukset päästään aloittamaan syksyllä 2022. Tuotannollinen koekäyttö aloitetaan heti vuoden 2022 lopulla.

Lue lisää